Havis Amandan Nuorkauppakamari on Euroopan ainoa pelkästään naisjäsenistä koostuva nuorkauppakamari, joka kuuluu Suomen Nuorkauppakamareihin sekä kansainväliseen kattojärjestö JCI:hin.

Tietotalo on toiminut Amandojen yhtenä pääyhteistyökumppanina jo vuosien ajan ja vastaa myös nyt toteutetun verkkosivu-uudistuksen konseptoinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta.

Oli hienoa olla mukana Amandojen puolelta sivustouudistuksessa. Minut yllätti erityisesti projektin mutkattomuus ja saamani tuki, kertoo Elisa Nordgren Havis Amandan hallituksesta.

Uudistuksen kokonaiskuva oli Nordgrenin mukaan kaikille osapuolille selkeä yhdessä tehdyn ideoinnin ansiosta – uusia innostavia ideoita nousi esille koko projektin ajan.

Myös Tietotalolla yhteistyön jatkumiselle nähtiin selkeä peruste: Amandojen kasvava verkosto tarjoaa useita mahdollisuuksia tulevaisuuden projekteille ja asiakkuuksille digitaalisissa palveluissa.

Kumppanuudet ovat tärkeä osa Amandojen toimintaa, ja yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia kaikille osapuolille. Kumppani voi päästä esimerkiksi vaikuttamaan ja näkymään osana johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien 25-40-vuotiaiden aktiivisten naisten verkostoa. Tietotalo on ollut korvaamaton apu Amandojen siirtyessä entistä vahvemmin digitaaliseen viestintään, Nordgren kiittää.

Tulevaisuuden naisjohtajia

Havis Amandan missiona on kasvattaa tulevaisuuden naisjohtajia. Verkosto tarjoaa jäsenilleen paitsi johtamiseen myös kansainvälistymiseen, yrittäjyyteen sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyvää kokemusta ja osaamista. Tekeminen konkretisoituu koulutuksiin, projekteihin, vapaamuotoisiin tapahtumiin sekä ystävyyskamaritoimintaan.

Verkkouudistuksen tavoitteena on ollut saada ydinviestit paremmin läpi jäsenille ja sidosryhmille, mikä on johtanut sivuston rakenteen pelkistämiseen ja virtaviivaistamiseen. Uudella responsiivisella sivustolla on myös luotu mahdollisuus sosiaalisen median kanavien keskittämiseen sekä tarjottu valmiita työkaluja kampanjasivujen spontaaniin rakentamiseen.

Uusilla sivuilla tärkeimpänä näemme sosiaaliseen mediaan ja sisältöihin liittyvät ominaisuudet. Amandoissa tapahtuu jatkuvasti, joten erilaiset sisällöt ja tapahtumat tulee olla helposti luettavissa, löydettävissä ja jaettavissa, Nordgren toteaa.

Ja onhan visuaalisuuskin tärkeää – nyt sivut näyttävät siltä, miltä Amandojen kuuluukin näyttää!