Trevian Asset Management Oy

Verkkopalvelu on yrityksen ensisijainen käyntikortti – sen tulee vastata tarkasti kehittyviin liiketoiminta- ja palvelutarpeisiin

Trevian Asset Management on kaupallisiin kiinteistösijoituksiin ja varainhoitoon erikoistunut yhtiö, joka hallinnoi yli miljardin euron kiinteistövarallisuutta. Tietotalo suunnitteli ja toteutti Trevianille digitaalisen palvelukokonaisuuden, jonka keskiössä ovat liiketoimintatarpeet, kokonaisvaltainen asiakaskokemus ja markkinoinnin alustan kyvykkyyksien hyödyntäminen.

Markkinointiviestinnän kokonaisvaltaista kehittämistä ja verkkopalvelun modernisointia design-prosessissa

Trevian halusi tehostaa oman brändinsä markkinointiviestintää sekä palvella asiakkaitaan digikanavissa entistä paremmin. Yhtiö päätyi valitsemaan kumppanikseen Tietotalon, ja markkinoinnin automaatioalustaksi Tietotalon edustaman Constant Contact.

Yhtiön liiketoiminta keskittyy ennen kaikkea toimistotilojen ja vähittäiskaupan liiketilojen vuokraamiseen sekä kiinteistösijoitusten varainhoitoon. Uusi verkkosivusto on keskeisessä roolissa kaikessa tähän liittyvässä toiminnassa. Tähtäimessä oli vahvistaa myös omaa brändiä, lisätä yhtiön tunnettuutta, tukea myyntiä sekä pystyä palvelemaan eri kohderyhmiä entistä paremmin.

– Olemme aiemmin keskittyneet kiinteistökohteidemme omien brändien rakentamiseen. Nyt pyrimme vahvistamaan myös omaa brändiämme ja kasvattamaan tunnettuuttamme niin sijoittajien kuin vuokralaistenkin suuntaan, kertoo markkinointijohtaja Daniel Tuori.

– Tavoitteenamme oli markkinointiviestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen. Halusimme modernisoida verkkosivustomme ja ottaa samalla käyttöön markkinoinnin automaation. Kilpailutimme eri toimijat laajasti ja arvioimme eri alustojen sopivuutta. Markkinoinnin automaatioratkaisun osalta valintamme kohdistui Contant Contact Lead Gen & CRM, joka tuntui kokonaisuutena juuri meille sopivalta. Meitä ilahdutti myös Tietotalon edustama kokonaisvaltainen näkemyksellisyys ja ketterä toimintamalli.

  • Verkkopalvelun konseptointi ja visualisointi
  • Wordpress-alustan kehitystyöt
  • Contant Contact Lead Gen & CRM -markkinointialustan käyttöönotto ja jalkautus
  • Pipedrive CRM -integraatio markkinoinnin alustaan
  • Ketterä, syklinen työskentelymalli
  • Konsultatiivinen ote ja strateginen kumppanuus
Erottaja2-kiinteistön ilmakuva
Erottaja2-kiinteistön tyhjä toimitila
Erottaja2-kiinteistön kalustettu toimitila

Sitouttamista ja luottamuksen rakentamista

Trevianin keskeiset kohderyhmät ovat luonteeltaan hyvin erilaisia: toisaalla ovat kotimaiset vuokralaiset, toisaalla taas kansainväliset, institutionaaliset sijoittajat.

Sijoittajien suuntaan Trevian profiloituu asset management -asiantuntijana sekä kansainvälisten sijoittajien paikallisena kumppanina.

– Kiinteistövarallisuuden hoitamisessa luottamus ja strateginen ymmärrys ovat kaiken keskiössä. Sen lisäksi, että kohteidemme tulee osua kumppaneiden sijoitusstrategiaan, heidän tulee voida luottaa vahvasti myös siihen, että pystymme kasvattamaan kohteiden omistaja-arvoa. Onkin tärkeää, että tuomme henkilökuntamme asiantuntemusta ja toteuttamiamme menestystarinoita esiin monipuolisesti. Sisältömarkkinointi ja asiakasreferenssit tukevat osaltaan tätä näkökulmaa.

Samalla verkkosivu on vahvassa roolissa Trevianin hallinnoimien kiinteistöjen markkinoinnissa.

– Sivustosta luodaan vahva kiinteistövuokrauksen portaali. Tarjoamme Suomen parhaita toimistotiloja ja kauppapaikkoja. Silloin koko vuokrauskoneiston on oltava omissa käsissämme.

Tarinallisuus on aina brändin rakentamisen ytimessä, niin myös kiinteistöalalla. Joskus kiinteistön ydintarina liittyy historiaan, arkkitehtuuriin tai sijaintiin, toisinaan taas esimerkiksi yhteisöllisyyteen tai työhyvinvoinnin tukemiseen.

– Sielu ja tarinallisuus ovat myös kiinteistön kilpailuetuja, Tuori vahvistaa.

– Haluamme palvella asiakkaitamme ja vuokralaisiamme siten, että myös tunneulottuvuus välittyy vahvasti. Tästäkin syystä oli tärkeää keskittää vuokraustoiminnot omille sivuillemme. Jatkossa sivusto toimii kaikkien kiinteistöjemme showroomina. Luonnollisesti myös sijoittajat edellyttävät, että tuomme heidän kohteitaan hyvin esille.

Ketterä työskentelymalli viikon sprinteissä

Kehitystyö käynnistyi uudistuksen tavoitteiden ja onnistumisen mittarien määrittelyllä. Uudistettu verkkopalvelu toteutettiin WordPress-alustalle, jota rikastettiin nipulla lisäosia ja räätälöityjä toiminnallisuuksia. Tietotalo konseptoi palvelukokonaisuuden, vastasi WordPress- ja sovelluskehityksestä sekä visuaalisesta suunnittelusta, pystytti Constant Contact Lead Gen & CRM -alustan ja huolehti integraatiosta eri alustojen välillä. Projektin tehokas eteneminen varmistettiin viikkotason tapaamisissa, joissa asetettiin seuraavan viikon tehtävät ja tavoitteet molemmille osapuolille.

Uusi sivusto on aiempaa visuaalisempi ja responsiivisempi. Kokonaisuus on rakennettu lopppuasiakkaan ehdoilla, ja sivun toiminnallisuudet ja konversiopisteet luovat katkeamattoman kokemuksen. Suunnittelun punaisena lankana toimi se, että jatkossa kaikki Trevianin markkinointi integroituu vahvasti yhtiön omiin digikanaviin.

– Tarvitsimme kumppanin, joka ymmärtää, ettemme halunneet vain esitemäisestä nettisivua, vaan liidejä keräävän ja monikerroksisesti palvelevan nykyaikaisen sivuston. Olimme vaikuttuneita Tietotalon tarjoamista ratkaisuista ja työkalusta, Tuori sanoo.

Kiitosta strategisesta kumppanuudesta

Trevian kiittää Tietotaloa eritoten vahvasta strategisesta osaamisesta ja syväluotaavasta palvelumuotoilusta.

– Tietotalo ei ainoastaan toteuttanut haaveitamme, vaan toi pöydälle myös uusia vaihtoehtoja. Kumppani, joka pystyy sparraamaan tekemistä myös strategisesti, on kullan arvoinen. Kokonaisuutta yhdessä kehittäessämme he pystyivät ehdottamaan asioita myös out of the box sekä hyödyntämään muilta toimialoilta kertynyttä kokemustaan luovasti. Se, miten paljon näkemystä Tietotalo pystyi tuomaan yhteiseen pöytään, yllätti todella positiivisesti, Tuori sanoo.

– Kumppaneita hakiessa sitä tietysti myös toivoo, että he pystyisivät työskentelemään sujuvasti sekä oman tiimin että jo olemassa olevien kumppaneiden kanssa. Tämä toteutui erinomaisesti esimerkiksi siinä, miten Tietotalon graafikko työskenteli oman in-house-graafikkomme kanssa. Molemmat osapuolet tarttuivat toistensa ideoihin ja kehittivät kokonaisuutta saumattomasti eteenpäin.

Kokonaisvaltainen projekti

Kokonaisvaltainen projekti inspiroi tiimejä molemmin puolin pöytää.

– Tässä projektissa pääsimme rakentamaan saumattomasti toimivan markkinointikoneiston alusta lähtien, ja työskentely hankkeeseen vahvasti sitoutuneen asiakkaan kanssa oli hyvin sujuvaa. Luomassamme mallissa markkinoinnin alusta ja siihen liittyvät tavoitteet kytkeytyvät tiiviisti eri digikanaviin, sanoo Tietotalon palvelumuotoilija Jarno Malaprade.

– Markkinoinnin automaatioalusta Sharpspring näyttää kyntensä myös tällaisissa projekteissa. Alustan tarjoamat työkalut voidaan ottaa käyttöön porrastetusti ilman, että asiakkaan organisaatio sitoutuu kerralla yhteen suureen muutokseen ja investointiin. Toimintamalliimme kuuluu se, että kuljemme asiakkaan rinnalla käyttöönottoprosessissa, ja autamme hyödyntämään alustan koko potentiaalin asiakkaamme kanssa yhdessä askeltaen.

Daniel Tuori katsoo tulevaan odottavin mielin:

– Uusi sivustomme on nyt auki ja markkinoinnin alusta otetaan käyttöön koko laajuudessaan. On hienoa, että saamme jatkuvaa tukea seuraavien askelten ottamiseen. Samalla Tietotalo toimii hyvänä kirittäjänä ja pitää tekemisen rytmiä yllä, Daniel Tuori summaa.

– Tässä kumppanuudessa yhdistyvät vahva näkemyksellisyys, moniulotteinen markkinoinnin alusta ja it-talon muskelit. Yhteistyömme jatkuu taatusti monessa muodossa.

Mitä saavutettiin

  • Kokonaisvaltaisempi ja kohdennetumpi asiakasviestintä
  • Mitattavuus
  • Palveluiden parempi kommunikointi
  • Liidien lisääntyminen toimivampien ja moninaisempien konversiopisteiden myötä

 

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Ota yhteyttä ja jutellaan siitä, miten voisimme auttaa organisaatiotasi saavuttamaan tavoitteensa verkossa entistä paremmin.

Jarno Malaprade

Markkinointi, palvelumuotoilu

040 5461110
jarno.malaprade@tietotalo.fi

Mika Pitkämäki