Palvelut

Kumppanisi digitaalisessa palvelukehittämisessä

Tietotalolla on vuosien kokemus vaativien digitaalisten palveluiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Palvelumme kattavat ohjelmistokehityksen kaikki vaiheet suunnittelusta jatkuvaan kehittämiseen ja ylläpitoon.

Tutustu palveluihimme

Suunnittelu

Design-tiimimme tuo järjestyksen kaaokseen ja selkeyden monimutkaisiin kokonaisuuksiin. Asiantuntijamme suunnittelevat liiketoiminnan tavoitteet saavuttavia, mieleenpainuvia ja käyttäjäystävällisiä palveluja. 

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilijamme toimivat organisaatiosi asiantuntijoina ja voimavarana digitalisoituvassa liiketoiminnassa. Tuemme organisaatiotasi hyödyntämään uudet liiketoimintamahdollisuudet verkossa.

UX-suunnittelu

Tehtävänämme on luoda palveluista mahdollisimman helppokäyttöisiä ja lähestyttäviä. Hiomme käyttäjäkokemuksen huippuunsa ja rakennamme nopeasti testattavia prototyyppejä.

Visuaalinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu luo palvelulle identiteetin ja hengen. Suunnittelemme näyttäviä ja mieleenpainuvia verkkopalveluita, jotka ovat samalla saavutettavia, helppokäyttöisiä ja intuitiivisia.

Käyttäjätutkimukset

Onnistuneen käyttökokemuksen avaintekijä on palvelun loppukäyttäjillä tehdyt tutkimukset. Teemme toteutusta ohjaavia käyttäjätestejä aina kuhunkin projektiin sopivin menetelmin.

Sovelluskehitys

Kehitämme laadukkaita ja liiketoimintaa palvelevia mobiili- ja verkkopalveluita uusimmilla Microsoftin teknologioilla. Kehittäjillämme on laaja-alainen osaaminen vaativien integraatioiden, asiointipalveluiden, ajanvarausten ja verkkokauppojen kehittämisessä.

Tekninen suunnittelu

Toimiva arkkitehtuurisuunnitelma on sovelluskehityksen selkäranka. Arvioimme eri toteutusvaihtoehdot suhteessa nykyjärjestelmien reunaehtoihin ja uusien teknologioiden mahdollisuuksiin.

Verkkopalvelut

Asiakaslähtöisten palveluiden toteuttaminen vaatii syvää teknologista osaamista ja ymmärrystä asiakaskokemuksesta. Toteutamme verkkosivustot, verkkokaupat ja muut asiointipalvelut ketterillä menetelmillä ja sopivilla alustoilla.

Mobiilisovellukset

Kehitämme asiakkaidemme liiketoimintatarpeisiin korkeatasoisia mobiili- ja web app-sovelluksia. Mobiiliratkaisuissamme yhdistyvät helppokäyttöisyys, älykkäät integraatiot ja sujuva ylläpito.

Integraatiot

Älykkäät integraatiot ovat digitalisaation ytimessä. Integraatioratkaisuillamme tehostat yrityksesi toimintaa automatisoimalla tuotannon prosessit ja mahdollistamalla organisaatiosi datan älykkään käytön ja sen rikastamisen.

Jatkuvat palvelut

Pidämme palvelusi elinvoimaisina ja toimintavarmoina huolehtimalla niistä koko elinkaaren ajan. Kanssamme kehität palveluita ketterästi ja kustannustehokkaasti. Tukipalvelumme monitoroi järjestelmiä, korjaa virhetilanteet ja tukee organisaatiosi työtä opastamalla ja ohjaamalla.

Jatkuva sovelluskehitys

Mahdollistamme toimivan jatkuvan kehittämisen toimittamiimme ratkaisuihin automatisoimalla sovelluskehityksen keskeiset prosessit ja pilvialustat yleisten DevOps-käytänteiden mukaisesti.

Testaus

Toteutamme jatkuvaa automaatiotestausta osana jatkuvia palveluitamme. Testaus on osa laadunvarmistustamme, jolla takaamme, että palvelu toimii asetettujen vaatimusten mukaan nopeassakin päivityssyklissä.

Monitorointi

Palvelun automatisoitu monitorointi takaa palvelun toimivuuden ja nopean reagoinnin mahdollisiin vikatilanteisiin. Älykäs monitorointi toteuttaa sovellusympäristöön muutoksia ennakoivasti, jolloin varsinaisilta vikatilanteilta voidaan välttyä.

Tekninen tuki

Tukipalvelumme korjaa tekniset virhetilanteet ja auttaa palvelun ylläpitäjiä päivittäisissä ongelmatilanteissa.

Asiantuntijapalvelut

Tuemme asiakkaittemme menestystä verkossa myös asiantuntija-, markkinointi-, sisältö- ja koulutuspalveluin.

Konsultointi

Asiantuntijamme konsultoivat organisaatioita verkkoliiketoiminnan kehittämisessä laaja-alaisesti. Erityinen toimialaosaamisemme liittyy matkailun, terveydenhuollon, koulutuksen ja julkisten palveluiden sektoreihin.

Digitaalinen markkinointi

Olemme Sharpspring markkinoinnin automaatioalustan edustaja Suomessa. Tiimimme auttaa automaatiojärjestelmän käyttöönotossa, integroinnissa ja päivittäisessä markkinointityössä.

Sisällöntuotanto

Erinomainen verkkopalvelu vaatii arvoisensa sisällön. Verkkopalvelusi hyvin tuntevat sisällöntuotannon ja digitaalisen markkinoinnin ammattilaisemme tukevat tiimiäsi sisällöntuotannon erilaisissa haasteissa, kuten saavutettavuudessa.

Koulutus

Koulutamme tiimisi avainpelurit hyödyntämään tehokkaasti ratkaisujamme sekä ymmärtämään hakukoneoptimoinnin ja saavutettavuuden periaatteet osana verkkosisältöjä.

Infoweb on Tietotalon avoimeen lähdekoohdiin perustuva tiedonhallinnan ja julkaisun alusta

Infoweb on Tietotalon tiedonhallinnan ja julkaisemisen alusta, jolla voidaan hallita ja ajaa monipuolisesti erilaisia verkko- ja mobiilipalveluita. Alustan viimeisin versio pohjautuu avoimeen lähdekoodiin ja  Microsoftin uusimpiin teknologioihin. Tutustu Infoweb-alustaan.

Sharpspring - monipuolinen ja helppokäyttöinen markkinoinnin ja myynnin alusta pk-yrityksille.jpg

Constant Contact on monipuolinen ja kustannuksiltaan huokea markkinoinnin ja myynnin alusta, jonka avulla kohdennat markkinointiviestisi tehokkaasti, opit kohderyhmiesi käyttäytymisestä ja automatisoit myyntiä ja markkinointia. Tarjoamme palveluun lisenssoinnin, käyttöönoton, koulutuksen ja huolenpitopalvelun. Tutustu Constant Contact-alustaan tarkemmin.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Haluatko kuulla lisää palveluistamme tai keskustella siitä, miten voisimme auttaa organisaatiotasi menestymään verkossa entistä paremmin? Ota yhteyttä ja jutellaan!

Mika Pitkämäki

Jarno Malaprade

Markkinointi, palvelumuotoilu

040 5461110
jarno.malaprade@tietotalo.fi

Aleksi Brunni

Projektipäällikkö, palvelumuotoilija

040 062 4078‬
aleksi.brunni@tietotalo.fi

Erno Bergman

Projektipäällikkö, palvelumuotoilija

0400 546762‬
erno.bergman@tietotalo.fi