Asiakastarina

Lappset Group – jatkuvalla kehittämisellä tuloksiin

Rovaniemeläinen leikki- ja liikuntapaikkavälineitä valmistava Lappset Group Oy luottaa Tietotaloon teknologiakumppanina. Lappset Group on kaksinkertaistanut liikevaihtonsa yhteisen taipaleen aikana. Kasvusta osa selittyy yhdessä kehitetyistä kilpailuetua tuovista innovatiivisista verkkopalveluista ja verkkokaupasta.

Tavoite

Kehittää Lappset Groupille innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja, jotka viestivät brändiarvoja, tarjoavat saumattoman asiakaskokemuksen, skaalautuvat ja generoivat kasvavaa liikevaihtoa.

Ratkaisu

Yli kymmenen vuotta jatkunutta tiivis kumppanuus ja yhteistyö jatkuvan kehittämisen mallilla. Jatkuvan tuen, ylläpidon ja pienkehittämisen lisäksi kullekin suuremmalle hankkeelle muodostetaan oma projektinsa, joissa työskennellään iteratiivisissa sykleissä ketterin menetelmin.

Jatkossa

Teknologioiden ja alustojen systemaattinen päivittäminen uuteen sukupolveen, kehitettyjen ratkaisujen inkrementaalista parantelua ja uusien innovatiivisten palvelumallien kehittämistä palvelumuotoilullisella otteella.

Kumppanuusmallilla rakennettu syvä liiketoimintaymmärrys kilpailuetuna

Olemme Tietotalolla saaneet seurata läheltä Lappsetin kasvua ja kansainvälistymistä, ja ratkaista digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin tarpeita useassa eri markkinassa. Pitkäaikainen on luonut tietotalolaisille vahvan ymmärryksen Lappsetin liiketoiminnan tavoitteista ja haasteista. Samalla yhteistyö on muovannut erinomaisen jatkuvan kehittämisen ja tuen mallin. Yhdessä ymmärretyt tavoitteet ja yhteen hitsautuneet tiimit toimivat tehokkaasti ratkaistessaan eteen tulevia haasteita alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Palvelumallimme kulmakivenä on nimetyt asiantuntijat, suora yhteys Tietotalon henkilöstöön ja säännölliset moniammatilliset tapaamiset.

Laajemmista kehityshankkeista muodostamme Lappsetin kanssa omat projektinsa. Projekteissa työskennellään ketterin menetelmin iteratiivisissa sykleissä. Toimintamalli mahdollistaa projektin tehokkaan ohjaamisen, työn priorisoinnin ja projektin tuotosten hallitun viemisen osaksi jatkuvaa palvelua.

Integraatiot Lappsesin toiminnanohjaus- ja tuotetietojärjestelmään takaavat sujuvan tuotetiedon automatisoidun julkaisemisen ja verkkokauppakokemuksen. Asiakas voi hakea varaosia myös tekoälyä hyödyntävällä kuvantunnistustoiminnolla: järjestelmä tunnistaa rikkoontuneesta leikkipaikan välineestä otetun kuvan ja tarjoaa kyseiseen tuotteeseen liittyviä varaosia.

Tietotalon InfoWeb-järjestelmällä, räätälöidyllä verkkokaupalla ja markkinoinnin automaatioalustalla on pystytty vastaamaan Lappsetin kasvun ja kansainvälistymisen mukanaan tuomiin digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin tarpeisiin useassa eri markkinassa. Huolellisesti rakennettu ekosysteemi varmistaa, että kaikki kriittiset menestystekijät saavutetaan.

 • Palvelumuotoilu ja visuaalinen suunnittelu
 • Infoweb – tiedon hallinnan, rikastamisen ja jakelun alusta
 • Sharpspring – markkinoinnin alusta
 • Markkinalokalisoinnit
 • Kumppanuusmalli menestystekijänä
 • ASP.NET -sovelluskehitys
 • Front-end-kehitys
Mobiiliystävällinen lappset.fi-verkkopalvelu

Skaalautuva alusta kansainvälistyvälle yritykselle

Lappset on valinnut verkkopalveluiden alustakseen Tietotalon InfoWeb-järjestelmän. InfoWeb on monidomainalusta ja mahdollistaa näin kaikkien konsernin sivustojen ajamisen samassa ympäristössä ja niiden hallinnan samoilla työkaluilla. Koska alusta on modulaarinen ja sisällöt kategoriapohjaisia, voidaan samoja muotoiluja ja sisältöjä hyödyntää eri sivustoilla kustannustehokkaasti. Monikielisyystuki mahdollistaa sisältöjen kääntämisen ja julkaisemisen samassa näkymässä eri kieliversioille.

Sisällönhallintajärjestelmä mahdollistaa ulkoasuteemojen vuoksi täysin erilaisten verkkopalvelujen hallinnan samassa ympäristössä. Monipuoliset oletustyökalut ja räätälöidyt sisältökomponentit tuovat markkinointiviestinnän ammattilaiselle laajat mahdollisuudet toteuttaa erilaisia sivuja ja sivustoalueita. Sisällöntuottaja voi juuri alustan modulaarisuuden ansiosta ratkaista erilaisia viestinnän ja palvelun tarpeita pitkälti itsenäisesti ilman tekniseltä kumppanilta vaadittavaa työtä.

Lappset on kehittänyt Tietotalon kanssa erityisesti sähköisen asioinnin palveluita, joihin kuuluvat keskeisesti tuotehaku ja erillinen varaosahaku sekä niihin liittyvät tilausprosessit. Verkkopalveluihin on toteutettu toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) integraatio, mikä mahdollistaa haut koko Lappsetin tuote- ja varaosakantaan. Käyttäjä voi vertailla tuotteita, koota haluamansa tuotteet ja varaosat ostoskoriin, tehdä lähettää tilauksen tai lähettää tarjouspyynnön. Varaosia voi hakea myös kuvantunnistukseen perustuvalla tekoälyä hyödyntävällä toiminnolla. Käyttäjä voi ottaa rikkoontuneesta leikkipaikan välineestä kuvan, jonka tekoäly tunnistaa ja tarjoaa suoraan kyseiseen tuotteeseen liittyviä varaosia. Kirjoitimme varaosahaun kehittämisestä enemmän omassa artikkelissaan.

Avainasioita asiakkuudesta

10+ vuotta kumppanuutta Lappsetin digitaalisen palveluiden kehittäjänä

20+ Tietotalon alustalla ylläpidettävää verkkopalvelua useassa eri markkinassa

Jatkuva kehittäminen Verkkopalveluita ja markkinoinnin automaation alustan käyttöä tuetaan ja kehitetään jatkuvana palveluna

Markkinoinnin automaatio mahdollistaa älykkäät kampanjat ja oikea-aikaisen viestinnän

Lappset on valinnut markkinoinnin automaation alustakseen Sharpsringin. Tietotalo on Sharpspringin kumppani Suomessa ja on toteuttanut alustan käyttöönoton Lappsetin markkinointitiimin kanssa. Sharpspring on ominaisuuksiltaa monipuolinen ja markkinahaastajana kustannuksiltaan suopea digitaalisen markkinoinnin alusta. Alusta on integroitu osaksi Lappsetin verkkopalveluita ja CRM-järjestelmää. Alusta mahdollistaa oikea-aikaisen viestinnän ja viestien älykkään kohdentamisen niin sähköpostissa, laskeutumissivuilla kuin varsinaisissa verkkopalveluissakin.

Tietotalo sertifioidut asiantuntijat tukevat Lappsetin markkinointitiimiä alustan käytössä ja tarjoavat suoran tuen ongelmatilanteissa. Palvelumalli perustuu säännöllisiin kuukausittaisiin tapaamisiin ja suoraan yhteyteen Tietotalon nimettyihin asiantuntijoihin.

 • Sähköpostimarkkinointi
 • Mainonnan retargetointi
 • Laskeutumissivut kampanjoille
 • Automaattiset työnkulut
 • Sosiaalisen median seuranta ja analytiikka
 • Progressiiviset lomakkeet
 • Dynaaminen web-sisältö kohdentamiseen
 • Laaja kampanja-analytiikka ja räätälöidyt raportit

 

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kiinnostuitko? Kerron mielelläni lisää toimintamallistamme, jatkuvista palveluistamme ja Tietotalon integraatio-osaamisesta.

Jarno Malaprade

Markkinointi, palvelumuotoilu

040 5461110
jarno.malaprade@tietotalo.fi

Aleksi Brunni

Projektipäällikkö, palvelumuotoilija

040 062 4078‬
aleksi.brunni@tietotalo.fi