Asiakastarina / Lappset Group Oy

Tiiviillä kumppanuusmallilla tuloksia ja kustannustehokkuutta

Rovaniemeltä lähtöisin oleva leikki- ja liikuntapaikkavälineitä valmistava Lappset Group Oy on Tietotalon pitkäaikainen asiakas. Tietotalo toimii Lappsetin digitaalisen palvelukehityksen kumppanina laaja-alaisesti. Kehitämme tiiviissä yhteistyössä konsernin verkkoasioinnin palveluita ja tuemme digitaalisen markkinoinnin käytännön työtä sisältö- ja asiantuntijapalveluin.

Liiketoimintaymmärryksellä ja jatkuvan palvelun mallilla tuloksiin

Olemme saaneet seurata läheltä Lappsetin kasvua ja kansainvälistymistä, ja ratkaista muutoksen tuomia digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin tarpeita useassa eri markkinassa. Pitkäaikainen kumppanuus on antanut meille vahvan ymmärryksen Lappsetin liiketoiminnan tavoitteista, ja samalla se on muovannut erinomaisen jatkuvan kehityksen mallin. Yhdessä ymmärretyt tavoitteet ja yhteen hitsautuneet tiimit toimivat tehokkaasti ratkaisten nopeasti eteen tulevia haasteita alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Palvelumallimme kulmakivenä on nimetyt asiantuntijat, suora yhteys Tietotalon asiantuntijoihin ja säännölliset moniammatilliset tapaamiset.

Laajemmista kehityshankkeista muodostamme Lappsetin kanssa aina omat projektinsa. Projekteissa työskennellään ketterin menetelmin iteratiivisissa sykleissä ja projektitiimeihin kutsutaan kustakin palvelusta vastaavat avainhenkilöt. Toimintamalli mahdollistaa projektin tehokkaan ohjaamisen, työn priorisoinnin ja projektin tuotosten hallitun viemisen osaksi jatkuvaa palvelua.

Jatkuvien palveluiden tärkeä palvelukomponentti on Tietotalon tukipalvelu, mikä auttaa ja tukee Lappsetin asiantuntijoita eteen tulevissa palveluiden käyttöön liittyvissä teknisissä ongelmakohdissa.

Mobiiliystävällinen lappset.fi-verkkopalvelu

Skaalautuva alusta kansainvälistyvälle yritykselle

Lappset on valinnut verkkopalveluiden alustakseen Tietotalon InfoWeb-järjestelmän. InfoWeb on monidomainalusta ja mahdollistaa näin kaikkien konsernin sivustojen ajamisen samassa ympäristössä ja niiden hallinnan samoilla työkaluilla. Koska alusta on modulaarinen ja sisällöt kategoriapohjaisia, voidaan samoja muotoiluja ja sisältöjä hyödyntää eri sivustoilla kustannustehokkaasti. Monikielisyystuki mahdollistaa sisältöjen kääntämisen ja julkaisemisen samassa näkymässä eri kieliversioille.

Sisällönhallintajärjestelmä mahdollistaa ulkoasuteemojen vuoksi täysin erilaisten verkkopalvelujen hallinnan samassa ympäristössä. Monipuoliset oletustyökalut ja räätälöidyt sisältökomponentit tuovat markkinointiviestinnän ammattilaiselle laajat mahdollisuudet toteuttaa erilaisia sivuja ja sivustoalueita. Sisällöntuottaja voi juuri alustan modulaarisuuden ansiosta ratkaista erilaisia viestinnän ja palvelun tarpeita pitkälti itsenäisesti ilman tekniseltä kumppanilta vaadittavaa työtä.

Lappset on kehittänyt Tietotalon kanssa erityisesti sähköisen asioinnin palveluita, joihin kuuluvat keskeisesti tuotehaku ja erillinen varaosahaku sekä niihin liittyvät tilausprosessit. Verkkopalveluihin on toteutettu toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) integraatio, mikä mahdollistaa haut koko Lappsetin tuote- ja varaosakantaan. Käyttäjä voi vertailla tuotteita, koota haluamansa tuotteet ja varaosat ostoskoriin, tehdä lähettää tilauksen tai lähettää tarjouspyynnön. Varaosia voi hakea myös kuvantunnistukseen perustuvalla tekoälyä hyödyntävällä toiminnolla. Käyttäjä voi ottaa rikkoontuneesta leikkipaikan välineestä kuvan, jonka tekoäly tunnistaa ja tarjoaa suoraan kyseiseen tuotteeseen liittyviä varaosia. Kirjoitimme varaosahaun kehittämisestä enemmän omassa artikkelissaan.

Avainasioita asiakkuudesta

10+ vuotta kumppanuutta Lappsetin digitaalisen palveluiden kehittäjänä

20+ Tietotalon alustalla ylläpidettävää verkkopalvelua useassa eri markkinassa

Jatkuva kehittäminen Verkkopalveluita ja markkinoinnin automaation alustan käyttöä tuetaan ja kehitetään jatkuvana palveluna

Markkinoinnin automaatio mahdollistaa älykkäät kampanjat ja oikea-aikaisen viestinnän

Lappset on valinnut markkinoinnin automaation alustakseen Sharpsringin. Tietotalo on Sharpspringin kumppani Suomessa ja on toteuttanut alustan käyttöönoton Lappsetin markkinointitiimin kanssa. Sharpspring on ominaisuuksiltaa monipuolinen ja markkinahaastajana kustannuksiltaan suopea digitaalisen markkinoinnin alusta. Alusta on integroitu osaksi Lappsetin verkkopalveluita ja CRM-järjestelmää. Alusta mahdollistaa oikea-aikaisen viestinnän ja viestien älykkään kohdentamisen niin sähköpostissa, laskeutumissivuilla kuin varsinaisissa verkkopalveluissakin.

Tietotalo sertifioidut asiantuntijat tukevat Lappsetin markkinointitiimiä alustan käytössä ja tarjoavat suoran tuen ongelmatilanteissa. Palvelumalli perustuu säännöllisiin kuukausittaisiin tapaamisiin ja suoraan yhteyteen Tietotalon nimettyihin asiantuntijoihin.

 

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kiinnostuitko? Kerron mielelläni lisää toimintamallistamme, jatkuvista palveluistamme ja Tietotalon integraatio-osaamisesta.

Mika Pitkämäki