Asiakastarina / Suomussalmen kunta

Suomussalmen kunnalle selkeä ja saavutettava verkkosivusto

Toteutimme Suomussalmen kunnalle verkkosivustouudistuksen. Sivuston suunnittelussa otettiin vahvasti huomioon kuntalaisten, kunnan sidosryhmien, sekä kunnan työntekijöiden tarpeet. Sivustouudistuksessa painottui tehokas palvelumuotoiluvaihe, jolla kartoitettiin laajasti sivustolle asetettuja tarpeita, tavoitteita ja sisällöllisiä kärkiä.

1. Mitä ratkaistiin

Kunnan sivusto vastaamaan nykypäivän vaatimuksia ja standardeja.

2. Mitä tehtiin

Palvelumuotoilun keinoin suunnittelun käynnistys, sivuston konseptointi ja tekninen toteuttaminen. Wordpress-alustan käyttöönotto.

3. Mitä seuraavaksi

Palvelua jatkokehitetään saadun palautteen perusteella ja otetaan uusia toimintoja käyttöön.

Hiljainen Kansa on yksi Suomussalmen nähtävyyksistä
-
-

1. Mitä ratkaistiin?

Saavutettavuusdirektiivi oli yksi keskeisistä asioista mitä Suomussalmen uudella sivustolla tuli huomioida. Samoin kunnan viestin uudistaminen sekä visuaalisen ilmeen raikastaminen nousivat keskeisiksi tarpeiksi.

Suomussalmen kunta haluaa näyttäytyä verkossa sellaisen akuin on eli elinvoimaisena ja aktiivisena kuntana.

 • Palvelumuotoilu
 • Konseptointi
 • Uudistettu visuaalinen ilme
 • Tekninen toteutus

2. Mitä tehtiin?

Projekti alkoi palvelumuotoilulla. Palvelumuotoiluvaihe piti sisällään; analyysin vanhasta sivustosta, käyttäjäkyselyt uuden sivuston tarpeista, kaksi työpajaa, joiden aikana pyrittiin keräämään laajasti tietoa sivustokävijöiden ja -käyttäjien tarpeista.

Käyttäjäkyselyillä selvitimme eri käyttäjäryhmien tarpeita ja toiveita sivustoa koskien. Kyselyiden tuloksia peilattiin niin konseptointi- kuin palvelumuotoiluvaiheissa tehtyihin ratkaisuihin. Kun yhteinen näkemys kaikista sivuston tarpeista syntyi, alkoi verkkopalvelun varsinainen konseptuaalinen ja visuaalinen suunnittelu.

Sivustolle määritettiin käyttäjäryhmät, palvelupolut, sisältörakenne, sisältötyypit, sivupohjat ja tärkeimmät toiminnallisuudet. Konseptoinnin ja visuaalisen suunnittelun jälkeen siirryttiin tekniseen toteuttamiseen. Tämän vaiheen jälkeen kaupungin sisällöntuottajat pääsivät keskittymään sisältöihin. Sisällöntuottajat saivat kattavat koulutukset sivuston käyttöön, ja Tietotalon väki oli vahvasti tukemassa sisällöntuottajia läpi koko sisällöntuotantovaiheen. Kokonaisuus valmistui syyskuussa 2018, alun perin suunnitellussa aikataulussa.

Suomussalmi.fi toteutettiin Wordpress-sisällönhallintajärjestelmällä. Siinä hyödynnetään myös Suomi.fi -palvelutietovarantointegraatiota, jonka avulla kunnan palvelut tuodaan selkeästi esiin sivustolla. Wordpress-alustan etuna voidaan pitää laajaa lisäosakirjastoa, jonka avulla uusien toiminnallisuuksien käyttöönotto on tehokasta. Wordpress on tänä päivänä maailman käytetyin sisällönhallintajärjestelmä ja sen parissa toimivia ratkaisukumppaneita on varsin laaja kirjo.

 • Käyttökokemuksen suunnittelu
 • Visuaalinen suunnittelu
 • Sovelluskehitys
 • PTV-Integraatio

Asiakaskommentti

"Yhteistyö Tietotalon kanssa on sujunut todella hyvin. Palaute käyttäjiltä on ollut positiivista ja seuraavaksi kehitämme sivuston kieliversioita, hakua ja etusivua."

Heli Kinnunen
ICT-sihteeri, Suomussalmen kunta

3. Mitä seuraavaksi?

Verkkosivusto on palvellut hyvin kunnan tarpeita ja projektin tavoiteasetanta onnistui. Suomussalmen kunta jatkaa Tietotalon kanssa palvelun jatkuvaa kehittämistä kumppanimallilla myös tulevaisuudessa. Ensimmäiset suuremmat uudistukset ja kehitysaskeleet palvelun osalta otetaan alkuvuoden 2020 aikana.

 • Jatkuva sovelluskehitys
 • Analytiikka ja käyttökokemuksen optimointi
 • Saavutettavuuden jatkokehittäminen

Haluatko kuulla lisää?

Haluatko kuulla tästä toteutuksesta lisää tai keskustella siitä, miten voisimme auttaa organisaatiotasi menestymään verkossa entistä paremmin? Ota yhteyttä ja jutellaan!

Mika Pitkämäki