Asiakastarina

Kalajoen uusi verkkopalvelu heijastaa kaupungin luonnetta, tehostaen samalla viestintää, palveluohjausta ja verkkoasiointia

Kaupungin pääsivusto toimii Kalajoen tärkeimpänä käyntikorttina ja asukkaiden palvelukanavana. Kaupunki valitsi Tietotalon uudistamaan verkkopalvelunsa. Tuloksena syntyi mobiilioptimoitu, mieleenpainuva, intuitiivisesti toimiva ja saavutettava sivusto, joka tehostaa viestintää, parantaa palveluohjausta ja integroi verkkoasioinnin kiinteäksi osaksi palvelua.

Tutustu uudistukseen

Kalajoki on matkailustaan tunnettu upean meriluonnon ja jokilaaksojen kaupunki, joka tarjoaa 12 400 kaupunkilaiselle viihtyisän asuinympäristön, monipuoliset palvelut ja erinomaiset mahdollisuudet rentoutumiseen ja vapaa-ajanviettoon.

Ketterä toimintamalli tuo tehokkuutta ja tuloksellisuutta

Tietotalon työskentelymalli yhdistää ketterät kehittämisen joustavuuden, ihmislähtöisen suunnittelun osumatarkkuuden ja osallistavan yhteiskehittämisen voiman. Projektimallina oli Scrum viikon kehitysjaksoilla, joiden välissä projektiryhmä kokoontui katselmoimaan tilanteen, suunnittelemaan tulevaa ja ohjaamaan projektia eteenpäin. Toimintamalli mahdollisti tilannetiedon tehokkaan kommunikoinnin ja joustavan reagoinnin tarkentuviin tarpeisiin.

Kalajoen kaupungin projektissa hyödynnettiin laajasti Tietotalon kunnille ja kaupungeille kehittämiä valmiita työkaluja ja moduuleja integraatioineen. Työmallin ja Tietotalon toteuttamien sovelluskomponenttien ansiosta projekti pystyttiin viemään läpi ennätysajassa ja kustannustehokkaasti samalla laadusta tinkimättä.

Kalajoen kaupungin verkkopalvelu esitettynä kannettavan koneen ja tabletin ruuduilla

Kommentti

Kalajoen kaupunki valitsi verkkosivu-uudistuksen yhteistyökumppaniksi Tietotalon, sillä heillä oli valmiiksi mietitty selkeä ja kustannustehokas sivuston toteuttamisen paketti, joka sisälsi kaupungin kannalta oleelliset ominaisuudet.

Lisäksi valinnassa yhtenä painoarvona oli PTV tietovarantoon syötettyjen tietojen parempi hyödyntäminen ja päällekkäisen työn vähentäminen.

Teknologiamuutoksena siirtyminen pois WordPress -maailmasta oli osin valinta selkeyttää ympäristön ylläpitotarpeita ja siirtyä pois pienten lisäosien päivitystarpeista. Sivuston ylläpidon välineet ovat Sharepoint-alustalla toteutetun intranetin ylläpitäjille helppo omaksua. Sivuston rakentamisen ominaisuuksia oli valittavana todella runsaasti ja selkeä visuaalisten säännöstöjen rakentaminen helpotti selkeyttämään ylläpitäjien työtä.

Projekti toteutettiin suunnitellussa aikataulussa, joka oli noin puoli vuotta. Tänä aikana kaupungin sivuston rakenne uudistettiin hyödyntämällä kuntalaisilta saatua palautetta sekä palvelumuotoilun keinoja. Pakettiin kuuluvien perusominaisuuksien käyttöönotto oli sujuvaa ja sivuston pohjarakenne toteutettiin toimittajan puolelta nopeasti. Suurin työ oli sisällön läpikäynti ja tuottaminen uuden mallin mukaisesti. Myös projektin aikana toteutettujen muutosten osalta kommunikaatio ja toteutus oli sujuvaa.

Juha Matilainen
tietohallintojohtaja, Kalajoki

Kun Wordpress ei riitä, vankka Infoweb-alusta ja Microsoftin teknologiapohja tarjoaa vaihtoehdon

Projektissa Kalajoen aikaisemmin käyttämä Wordpress-alusta vaihtui jo lukuisten julkishallinnon organisaatioiden käyttämään Infoweb Core -alustaan. Infoweb Core -järjestelmä pohjautuu jatkuvasti kehittyviin avoimen lähdekoodin Orchard- ja Microsoftin tietoturvalliseen sekä tehokkaaseen ASP.Net-sovelluskehyksiin. Teknologinen pohja tarjoaa tehokkuutta, tietoturvaa ja hyvän integroitavuuden Microsoftin tarjoamiin alustoihin ja sovelluksiin kuten Azure-alustaan, Entra ID -käyttäjähallintaan (ent. Azure AD) ja M365-tuoteperheeseen.

Infoweb Core on rajapintakeskeinen sisällönhallinnan ja julkaisemisen alusta, joka tarjoaa erinomaisen käytettävyyden ja skaalautuvuuden. Alusta on ytimeltään modulaarinen ja rajapintakeskeinen eli laajennettavuus ja integraatiot ovat osa sen DNA:ta. Tietotalon alustalle kehittämät työkalut kattavat kaikki keskeiset modernin verkkopalvelun sisältö- ja toimintotarpeet samalla tuottaen sujuvan käyttökokemuksen.

Palveluiden ja asiantuntijoiden verkkoajanvaraus etätapaamisilla

Asiantuntijoiden ja palveluiden verkkoajanvarauksen kehittäminen oli yksi projektin kulmakiviä. Tavoitteena oli parantaa palveluiden saatavuutta ja asiointia tuoden palveluiden verkkoajanvaraus kiinteäksi osaksi verkkopalvelua. Projektissa otettiin käyttöön Tietotalon Microsoft Bookings -integraatio, jolla Kalajoki tarjoaa kuntalaisille palveluiden ja asiantuntijoiden verkkoajanvarauksen ja etäasioinnin täysin verkkopalveluun integroituna. Ratkaisu mahdollistaa paikan päällä ja etäyhteyden yli pidettävät tapaamiset.

Ajanvaraus integroituu asiantuntijoiden kalentereihin ja tarjoaa varattavaksi vapaana olevia aikoja esisyötetyn säännöstön mukaan. Asiantuntijat voivat tarvittaessa määritellä myös säännöstön ulkopuolisia palveluaikoja, mikä antaa ratkaisun käyttöön tarvittavaa joustavuutta. Ratkaisu sujuvoittaa palvelukokemusta helpottaen palveluiden löydettävyyttä ja asiointia varsinkin niissä käyttäjäryhmissä, joilla paikan päälle saapuminen on haasteellista.

Suomi.fi-integraatio palveluiden löydettävyyttä parantamaan

Projektin keskeisenä tavoitteena oli vähentää kaupungin päällekkäistä työtä. Haastetta ratkottiin integraatioiden avulla, joista keskeisin ja laajin on Suomi.fi Palvelutietovarannon ratkaisukokonaisuus. Laki velvoittaa julkishallinnon organisaatioita kuvaamaan palvelunsa Suomi.fi Palvelutietovarantoon, mutta toisaalta kuntalaiset etsivät palveluita usein suoraan kunnan sivulta. Projektissa toteutettiinkin täysin automatisoitu, työtä karsiva ja palveluiden löydettävyyttä parantava Suomi.fi Palvelutietovarannon integraatiolla (PTV).

Tietotalon ratkaisussa kansalliseen tietovarantoon kuvatut palvelut ja asiointikanavat saadaan saumattomaksi osaksi kunnan verkkopalvelua ja hakua. Samalla ratkaisu mahdollistaa PTV-sisältöjen rikastamisen julkaisualustan sisältötyökaluilla, mikä tehostaa palveluihin liittyvää ajankohtaisviestintää ja parantaa palveluohjausta. Ratkaisu päivittää Palvelutietovarantoon tehdyt muutokset automaattisesti verkkopalveluun.

Aina ajantasaiset yhteystiedot

Kaupungin verkkopalvelun yksi käytetyimpiä toimintoja on yhteystietojen haku. Yhteystietohaun tuleekin olla toimintavarma, intuitiivisesti toimiva ja pitää sisällään aina ajantasaiset tiedot.

Kalajoelle toteutettiin yhteystietopankki, jonka tiedot päivitetään Kalajoen Entra ID -integraation kautta automaattisesti. Ratkaisu karsii päällekkäistä työtä ja parantaa yhteystietojen ajantasaisuutta.

Yhteystietoja voi selata ja hakea keskitetyssä hakemistossa ja niitä voi myös julkaista omalla widgetillä / vimpaimella tarpeen mukaan sivukohtaisesti. Yhteystietojen muuttuessa, ne päivittyvät kerralla kauttaaltaan koko sivustolle.

Vapaat toimitilat esiin ja käyttöön

Verkkopalvelun uudistuksessa toteutettiin toimitilarekisteri, jonka tavoitteena on tuoda näkyvyyttä kaupungissa oleville vapaille toimitiloille, mahdollistaa niiden nopea ostaminen ja vuokraus samalla elinvoimaisuutta parantaen. 

Kuntalaiset, yritykset ja muut viiteryhmän voivat ilmoittaa vapaat tomitilansa kunnan rekisteriin joko vuokrattavaksi tai myytäväksi. Kalajoen verkkopalvelun kautta toimitilojen selaaminen on vaivatonta ja tekee sopivan tilan löytämisen helpoksi. Rekisteristä toimitilat julkaistaan verkkopalveluun, jossa niitä voi selata mm. tyypin ja koon mukaan. Toimitilarekisteri tuo tarvittavaa näkyvyyttä vapaille toimitiloille ja lisää niiden vuokraus- ja myyntimahdollisuuksia.

Hyödyt irti kuntien palvelupaketista

Tietotalo on kehittänyt täysin uudistunutta Infoweb Core -järjestelmää yhdessä kuntien ja kaupunkien kanssa. Tuloksena on syntynyt nykyaikainan ja helppokäyttöinen julkaisualusta ja kattava verkkoviestinnän ja sähköisen asioinnin työkalusto. Kalajoen ratkaisu perustuu Tietotalon kuntien palvelupakettiin, joka yhdistää alustan, valmiit komponentit ja verkkopalvelun uudistuksen käteväksi ja kustannustehokkaaksi kokoonpanoksi.

Palvelupakettin avulla kunta voi tarjota kuntalaisille, matkailijoille ja elinkeinoelämälle kauniin ja toimivan kuntasivuston, johon on integroitu kaikki olennainen ja jossa asiointi onnistuu ja josta tieto löytyy varmasti.

Lataa palvelupaketin esittely verkosta tai ota yhteyttä: Jarno Malaprade, jarno.malaprade@tietotalo.fi tai 040 5461110.

Keskeiset teknologiat ja alustat

 • Infoweb Core -julkaisualusta
 • Microsoft ASP.Net
 • Entra ID -integraatio (Azure AD)
 • Suomi.fi Palvelutietovarannon -integraatio
 • Microsft Bookings -integraatio
 • Site Search 360
 • Microsoft Azure

Hyödynnetyt Tietotalon osaamisalueet

 • Palvelumuotoilu
 • Käyttäjäkokemuksen suunnittelu
 • Visuaalinen suunnittelu
 • Sovelluskehitys
 • Integraatiot
 • Microsoft Azure -asiantuntijapalvelu
 • Testaus
 • Koulutus