Asiakastarina

Ruokolahti.fi - Kuntastrategia pohjana sivustouudistukselle

Ruokolahden kunta rakensi uudistuneet nettisivunsa kuntastrategian ympärille. Vireä Etelä-Karjalainen kunta on edelläkävijä myös Suomi.fi-palvelutietovarannon hyödyntämisessä.

Lue lisää 👇

Alueellista yhteistyötä

Ruokolahden kunta ja Tietotalo ovat tehneet yhteistyötä jo lähes vuosikymmenen ajan. Nyt oli otollinen hetki modernisoida kunnan sivusto ja päivittää teknologia siirtämällä palvelut uudistuneelle InfoWeb Core -alustalle. Monisivustototeutuksessa myös kaksi muuta domainia – matkailusivusto visitruokolahti.fi sekä uusia kuntalaisia houkutteleva seuraavanaruokolahti.fi – pystytettiin samaan kokonaisuuteen. Näin haluttiin välttää arjen päällekkäistä työtä sekä tilannetta, jossa sisältöä luotaisiin usealla eri hallintajärjestelmällä.

– Yhteistyömme Tietotalon kanssa käynnistyi vuonna 2013, jolloin sivustomme siirrettiin heidän kehittämäänsä InfoWeb 4 -ympäristöön. Vahvana motiivina oli tällöin alueellinen synergia ja yhteistyö, sillä Lappeenrannan kaupunki käytti samaa alustaa. Tietotalon suuret kunta-asiakkuudet tuovat kehityshyötyjä myös ympäryskunnille ja muille alueellisille toimijoille, sanoo Ruokolahden kunnan tieto- ja viestintätekniikkapäällikkö Matti Backman.

Tietotalon projektipäällikkö Aleksi Brunni vahvistaa asian:

– Synergiahyötyjen avulla pystymme tarjoamaan monipuolisempaa ja kustannustehokkaampaa palvelua. Kun yksi alueellinen toimija kehittää jotain, saadaan koko ryppäälle samat toiminnallisuudet käyttöön kustannustehokkaasti, hän sanoo.

Pohjalla kuntastrategia

Ruokolahden kunnan uusi sivusto toimii uudistuneella Info Web Core -alustalla, joka mahdollistaa äärimmäisen nopeat sivustolataukset, erinomaisen tietoturvan sekä monipuoliset hakutoiminnot. Sivusto koki myös merkittävän sisällöllisen uudistuksen. Pääsivuston sisältöä lähdettiin kehittämään kuntastrategian pohjalta.

– Itselleni oli päivänselvää, että sivuston tulisi heijastella tuoretta kuntastrategiaa, Backman kertoo.

– Samalla haimme sivustolle lähestyttävää, ihmisläheistä otetta. Osallistimme hankkeeseen myös kuntalaisia: yläkoululaiset kävivät tekstejä läpi ja tekivät ehdotuksia siitä, mikä parantaisi tekstin luettavuutta ja kiinnostavuutta.

Kaiken keskiössä oli palveluiden sujuvuus.

– On tärkeää, että pystymme tarjoamaan ajantasaista tietoa sekä sujuvia sähköisiä asiointipalveluita, oli asiakas sitten kuntalainen, mökkiläinen tai kuntaan muuttoa harkitseva. Viime kädessä asiakas määrittelee, miten olemme onnistuneet, Backman sanoo.

Brunni kiittää Ruokolahtea uudistusmielisyydestä:

– Oli rohkeaa tarttua näin uuteen, uudenlaista teknologiaa hyödyntävään alustaan – ja harpata samalla pilvipalveluiden käyttäjäksi. Nyt kunnalla on mahdollisuus hyödyntää pilviympäristöstä löytyviä lisäpalveluita osana kuntalaisten parempaa ja tietoturvallisempaa palvelua.

PTV-kehityksen kärjessä

Ruokolahden kunnan aktiivinen ote digikehitykseen näkyy myös suhtautumisessa PTV-integraatioihin.

Suomi.fi-palvelutietovaranto, tuttavallisesti PTV, on paikka, johon julkishallinnon organisaatioiden on lakisääteisesti kuvattava asiakkailleen – kansalaisille, yrityksille tai viranomaisille – tuottamansa palvelut. Ruokolahti on toiminut suunnannäyttäjänä myös PTV-integraatioiden hyödyntämisessä. Kunta on kehittänyt proaktiivisesti tapoja, joilla tietoa voidaan hallita keskitetysti ja tehokkaasti – asiakaslähtöisyyttä kuitenkaan unohtamatta.

– Pyrimme kaikessa toiminnassamme poistamaan kaksinkertaista työtä. Kun palvelutietovaranto tuli lakisääteisesti pakottavaksi, oli selvää, että tiedon hallinta kannattaisi keskittää sinne ja nostaa omille sivuille integraatioiden avulla, Backman sanoo.

– PTV-keskisessä tiedon hallinnassa hyvää on tiedon ylläpidon selkeys – myös silloin, kun mukana on ulkoisia toimijoita. Jatkossa pyrimme rikastamaan tietokannasta nousevaa tietoa vielä nykyistä enemmän.

– On ollut hienoa nähdä, miten rohkeasti Ruokolahti on kehittänyt palveluitaan. Heidän ratkaisuissaan palvelutietovarannosta nouseva tieto mukautuu aidoksi osaksi sivuston sisältöä, Tietotalon projektipäällikkö Aleksi Brunni sanoo.

Tutustu verkkopalveluun: www.ruokolahti.fi

Huuhanranta hiekkaranta Ruokolahdella kesäisenä päivänä.
Sammalsilta pitkospuut Ruokolahdella kesäisenä päivänä.
Lähikuva Ruokolahden vanhasta puukirkosta harmaana ja talvisena päivänä.
Ilmakuva Ruokolahdesta syksyllä.

Artikkelin kuvat: kuvapankki.