Asiakastarina

Saavutettavuus on uusi normaali – Tietotalo uudisti Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn sivuston

Tietotalo uudisti Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn sivuston. Alueen suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä toimii koko Lapin alueella. Samaan koulutusklusteriin kuuluvat myös Lapin yliopisto ja Lapin Ammattikorkeakoulu.

Sivustouudistuksen kulmakivinä olivat saavutettavuuden kehittäminen ja toimintojen modernisointi. Tavoitteena oli rakentaa kohderyhmiä monipuolisesti palveleva sivusto ja lisätä koulutusyhtymän kilpailukykyä entisestään. Esimerkiksi koulutukseen hakeutumisen asiakaspolkua kehitettiin entistäkin sujuvammaksi.

Kollaboratiivista suunnittelua uudenlaiselle verkkopalvelualustalle

Uuden sivuston alustaksi valittiin vastikään julkaistu InfoWeb Core. Moderni alusta tarjoaa kehitystyöhön monia merkittäviä etuja ja mahdollisuuksia kuten nopeutta, tietoturvaa, skaalautuvuutta, ketterää sisällöntuotantoa ja monipuolisia hakutoimintoja.

Avoimeen lähdekoodiin perustuva ratkaisu haastaa ja näyttää tietä: sen avulla voidaan rakentaa tehokkaita, saavutettavia ja tietoturvallisia sivustoja, jotka yltävät erinomaisiin SEO-tuloksiin. InfoWeb Core loistaa myös integraatioiden saralla. Täysin uudenlaiseen tiedonhallinnan periaatteeseen perustuva ratkaisu mahdollistaa tiedon monipuolisen rikastamisen ja kattavat taustajärjestelmäintegraatiot.

Hanke käynnistyi asiakasrajapinnassa toteutetulla käyttäjätutkimuksella, ja kokonaisuutta rakennettiin intensiivisesti ja iteroiden yhdessä asiakkaan kanssa.

– Pöydän toisella puolella istui erittäin kokenut verkkopalvelumuotoilija tiimeineen. Aito co-design -lähtökohta toi merkittävää lisäarvoa projektille, ja projektiryhmässä vallitsi äärimmäisen hyvä henki, Tietotalon projektipäällikkö Erno Bergman iloitsee.

 • Ketterä ote luovaan suunnitteluun
 • Co-design-prosessista lisäarvoa projektille
 • Huippu saavutettavuustaso
 • Avoimen lähdekoodin ohjelmistokehys
 • Infoweb Core -tiedonhallinnan ja julkaisun alusta
 • Microsoftin uusimman sovelluskehyksen nopeus, vakaus ja tietoturva
 • Microsoft Azure -pilvipalveluympäristö

Saavutettavuus on uusi normaali

Saavutettavuuden kehittäminen oli yksi verkkosivu-uudistuksen kulmakivistä.

– Saavutettavuus on uusi normaali ja yksi sivustokehittämisen tärkeimmistä fundamenteista. Saavutettavuuden toteutumisesta huolehtiminen on kaikkien etu, sillä hyvin toteutettu saavutettavuus palvelee meitä kaikkia, ja lisää myös sivuston laatua kokonaisvaltaisesti. Elämme saavutettavuuden suhteen murrosaikaa, ja siihen liittyvät viranomaislinjaukset tiukentuvat portaittain. Me Tietotalolla olemme vastaamassa yhteiseen haasteeseen niin uusia ratkaisuja kehittämällä kuin avointa dialogia käymälläkin, Bergman sanoo.

Saavutettavuuden käytännön toteutumista testattiin aktiivisesti projektin eri vaiheissa. Sivustokokonaisuutta arvioitiin myös Etelä-Suomen aluevalvontaviraston toimesta. Lisäksi Tietotalo on ilmoittanut sivuston Selkeästi meille -hankkeen kognitiiviseen saavutettavuusarviointiin.

Toimiva kumppanuus, uusi alusta ja projektin kehittämismalli tuottivat erinomaisen lopputuloksen

Projektissa lähtökohtamme oli tehdä näyttävä uudistus ilmeen verkkopalvelun alustan osalta. Uudistuksen ajoitus ei voinut olla parempi, sillä se ajoittui rinnan Tietotalon uuden InfoWeb Core -alustan kehitystyön ja julkaisun kanssa. Tämä tarjosi meille mahdollisuuden päivittää verkkopalvelumme alusta ja jatkaa pitkään jatkunutta yhteistyötä Tietotalon kanssa.

Loikkaa kohti uutta helpotti se, että saimme toimia meille tutun ja luotettavan yhteistyökumppanin Tietotalon kanssa. Kehittämisprojektissa REDUssa yhdistimme sekä kokemusta että uusia tekijöitä. Projektia REDUssa veti tuoreita näkemyksiä tuottava uusi AD:mme ja me pidempään REDUssa toiminteet viestinnän, markkinoinnin ja verkkosivujen asiantuntijat osaltamme varmistimme, että myös vuosien varrella hankkimamme kokemus hyödynnettiin projektissa.

Olemme varsin tyytyväisiä tulokseen, erityisesti ilme, saavutettavuus ja sivujen nopea latautuminen on saanut kiitosta. Verkkopalvelun ylläpito on yllättävän helppoa ja Infoweb Coreen on tuotu aiemmasta versiosta tuttuja elementtejä, joita ei löydy kilpailijoiden tuotteista. Kehitystyö niin sivustomme sisällön että alustan osalta jatkuu ja vuosien kokemuksen osalta voin sanoa, että verkkopalvelu vaatii jatkuvaa kehittämistä. InfoWeb Core -alustaa ja sen käytettävyyttä on myös koko ajan parannettu, joten ylläpitotyö näyttää koko ajan helpottuvan.

Pertti Heikkilä
Laatukoodinaattori, Tietosuojavastaava, REDUn InfoWeb -pääkäyttäjä

Jaettu taival luo aitoa kumppanuutta

Tietotalon ja Rovaniemen koulutusyhtymän yhteinen taival on aitoa kumppanuutta. Tiimi kokoontuu kerran kuussa jakamaan tietoa ja suunnittelemaan tulevaa.

– Sivustouudistus oli hieno etappi yhteisellä taipaleellamme. Pystyimme tarjoamaan asiakkaalle laadukkaan suunnitteluprosessin, vahvaa palvelumuotoilunäkemystä sekä ketterän toteutuksen. Saimme REDUlaisilta myös arvokasta palautetta uudistuneesta InfoWeb Coresta heidän testatessaan alustaa eri skenaarioiden kautta syväluotaavasti. Valistuneen vastapuolen palaute heijastuu lisäarvona myös muihin projekteihin, Bergman kiittää.

Hankkeen tavoitteet saavutettiin hyvin, ja Tietotalo sai kiitosta muun muassa sisällön hallinnan sujuvuudesta.

Yhteistyö jatkuu tiiviinä, ja seuraavassa vaiheessa sivustolle toteutetaan toistaiseksi konseptivaiheessa oleva yhteystietohaku.

– Olen iloinen ja ylpeä asiakkaan kanssa syntyneestä aidosta yhteishengestä. Tiimissä oli vahvaa osaamista molemmin puolin pöytää. Tällainen kumppanuus on upea juttu, ja tuollaisessa porukassa on mukava työskennellä, Bergman summaa.

Tietotalon palvelut projektissa

 • Palvelumuotoilu
 • Käyttökokemuksen ja käyttöliittymän suunnittelu
 • Integraatiot
 • Sovelluskehitys
 • Saavutettavuusanalyysi
 • Pilvipalvelut
 • Konsultaatio- ja koulutuspalvelut

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) on Lapin suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. REDU ylläpitää myös valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta, Santasport Lapin Urheiluopistoa ja Lapin kesäyliopistoa. REDU ja sen omistamat tytäryhtiöt, REDU Edu Oy ja Santasport Finland Oy, muodostavat REDU-konsernin.