Rovaniemen kaupunki

Rovaniemi.fi – Virtaa, loistetta ja nostetta arktisen pääkaupungin uudessa palvelevassa verkkopalvelussa

Arktisen alueen pääkaupunki, Rovaniemi, toteutti laajan hankekokonaisuuden, jossa uudistettiin kaupungin brändi ja kaupungin verkkopalvelu yhdellä kertaa. Rovaniemen kaupunki valitsi Tietotalon verkkopalvelun uudistajaksi.

Toteuttamamme verkkopalvelun uudistus muodostui kolmesta projektikokonaisuudesta: palvelumuotoilu, visuaalinen suunnittelu ja tekninen toteutus. Visuaalinen ilme suunniteltiin samanaikaisesti uudistetun Rovaniemen uuden kaupunkibrändin mukaiseksi.

Kaupungin sivusto on tärkeä erottautumistekijä ja merkittävä alueen käyntikortti

Rovaniemen sivustosta haluttiin upea käyntikortti, joka viestii elinvoimaa, luottamusta ja vahvistaa osaltaan alueen vetovoimaa. Tähän haasteeseen vastattiin onnistuneesti hyödyntäen erilaisia sisällöllisiä ja teknisiä ratkaisuja sekä Rovaniemen uuden brändin visuaalista ja tarinallista kerrontaa. Kokonaisuudesta syntyi viimeistelty, luottamusta herättävä, palveleva ja arktista taikaa huokuva pohjoisen osaamisen taidonnäyte.

Korkea käytettävyys ja selkeät tietorakenteet uudistuksen lähtökohtina

Vuosien saatossa merkittävästi kasvanut Rovaniemi.fi-sivuston mobiilikäyttö haluttiin huomioida sivustoprojektissa erityisen hyvin. Konseptiin, käyttöliittymäratkaisuihin ja tekniseen toteutukseen vaikutti vahvasti myös uusi lainsäädäntö saavutettavuudesta. Uuden palvelun tuli palvella tasapuolisesti kaikkia käyttäjiä heidän päätelaitteistaan ja rajoituksistaan huolimatta – uudistuksen keskiössä oli käytettävyys ja saavutettavuus.

Vanhan verkkopalvelun rakenne oli elänyt ajan saatossa ja tiedon löydettävyys oli sen myötä kärsinyt. Tämä kävi ilmi myös kaupungin toteuttamassa käyttäjätutkimuksessa. Uudistuksessa suunniteltiin verkkopalvelun rakenne uudelleen ja parannettiin tiedon löydettävyyttä erilaisin uusin visuaalisin, toiminnallisin ja sisällöntuotannollisin ratkaisuin. Palvelukuvaukset vietiin Suomi.fi palvelutietovarantoon ylläpidettäviksi. Sisältöä karsittiin, tiivistettiin ja niputettiin yhteen, jotta palvelusta saataisiin selkeämpi ja sisällönhallinnasta sujuvampaa. Rakenteellinen selkeys helpottaa paitsi tiedon ymmärrettävyyttä ja ylläpitoa niin myös löydettävyyttä, sillä se yksinkertaistaa sivuston navigaatiota ja parantaa hakukonenäkyvyyttä.

Uudenlaiset tavat hyödyntää Suomi.fi -portaalin palvelutietovarantoa

Palvelumuotoilun yhteydessä päätettiin alkaa hyödyntämään palvelutietovarantoon luotuja palvelutietoja entistä tehokkaammin osana sivustoa. Tavoitteena oli vähentää päällekkäistä työtä ja jakaa tiedon ylläpitoa kaupungin organisaation eri osille sekä niille ulkopuolisille organisaatioille, jotka tuottavat kaupungille palveluita.

Yksi merkittävistä uusista ratkaisuista on palvelukokonaisuudet. Suomi.fi -portaalin Palvelutietovarannon (PTV) palvelukokonaisuus-toiminto mahdollistaa helposti hallittavien palveluryhmien luomisen palvelut tuottavasta organisaatiosta riippumatta. Tällä ratkaisulla voidaan yhdistää kaupungin itse tuottamat ja kaupungille ulkopuolisten organisaatioiden tuottamat palvelut yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi, jota voidaan hyödyntää verkkopalvelussa tarpeen mukaan modulaarisesti.

Projektissa kehitettiin myös tekninen ratkaisu, joka automatisoi PTV:n palveluiden ja palvelupaikkojen julkaisun verkkopalvelussa. Uusi ratkaisu generoi verkkopalveluun virtuaalisivut, jotka eivät vaadi enää sisällönhallintaan luotavia manuaalisia pohjasivuja tai muuta manuaalista työtä. Sivut generoidaan PTV:sta tuodusta datasta visuaalisiksi kokonaisuuksiksi, joita voidaan kuitenkin tarvittaessa rikastaa sisällönhallinnassa tuotetuilla sisällöillä kuten uutisilla tai kampanjanostoilla.

PTV-integraation lisäksi projektissa toteutettiin integraatiot Eventz-tapahtumajärjestelmään ja Totaali-alustaan, josta siirretään yhteystietoja.

Kerromme mielellämme lisää

Haluatko kuulla tästä toteutuksesta lisää tai keskustella siitä, miten voisimme auttaa organisaatiotasi menestymään verkossa entistä paremmin? Ota yhteyttä ja jutellaan!

Aleksi Brunni

Projektipäällikkö, palvelumuotoilija

040 062 4078‬
aleksi.brunni@tietotalo.fi