Saamme asiakkailtamme aika ajoin kyselyjä ideoista, miten sisällöntuotantotapoja ja pohjia voisi muuttaa, jotta verkkosisällöstä saisi entistä kiinnostavaa, visuaalisempaa ja koukuttavampaa. Tähän olen kerännyt muutamia helppoja tapoja toteuttaa uudella tavalla sisältöä InfoWebissä.

1. Yhdistä kuvaa, videota ja tekstiä (Asemoitu sisältö)

Nykyisin suuri osa verkkosisällöstä halutaan toteuttaa visuaalisesti herkullisena, mutta silti sisällöltään verkkostandardeja tukevana. Toteutuksissamme käytetään yhä kasvavassa määrin valmiita sisällön asettelumalleja, joilla varmistetaan, että sisältö pysyy aina halutussa muodossa. Asemoitu sisältö -malleihin sisällöntuotanto on helppoa ja niiden avulla pystytään toteuttamaan kiinnostavasti esimerkiksi kuvaa, videota ja tekstiä yhdistäviä sisältöasetteluja. Uusien mallien toteuttaminen moduuliin on tehokasta ja sisältömallien avulla moninaistat helposti kerrontaa verkossa.

Hyödynnä sisällönasettelumallit

2. Lisää logiikkaa sisällön esitystapoihin (Käyttöliittymä)

Käyttöliittymän asetukset laajentavat sisällöntuotannon mahdollisuuksia lisäämällä käyttöliittymiin uusia ominaisuuksia. Asetusten kautta voidaan määritellä samaan käyttöliittymäpohjaan käyttötilanteesta riippuvia ominaisuuksia, kuten kenttiä, visuaalisia elementtejä tai sisällön taittotapoja. Mitä jos esimerkiksi haluaisit joissakin näkymissä näkyvän piiloon tietyillä sivuilla? Tämä on jatkossa mahdollista yhdellä valinnalla asetuksista erillisen käyttöliittymän sijaan. Tai jos haluat samasta käyttöliittymästä eri väriversion tai kuville erilaisen esitystavan tilanteesta riippuen. Kaikki tämän tyyppiset muutokset voidaan toteuttaa uusissa käyttöliittymissä näillä asetuksilla. Lisää logiikkaa esityskerrokseen.

Ota käyttöliittymäasetukset käyttöön

3. Moduulikohtaisilla tyyleillä luot erottuvaa sisältöä (CSS-tyylit)

InfoWeb mahdollistaa nykyisellään moduulikohtaisten CSS-tyylien hyödyntämisen sisällöntuotannossa. Käytännössä on mahdollista muuttaa moduulin tyylejä tai esitystapaa näitä moduulikohtaisia tyylejä käyttämällä. Esimerkiksi moduulin leveyden määrittäminen tyyleillä mahdollistaa uudenlaiset taittomallit InfoWebin palstamalleja hyödyntäen. Samoin, jos haluat muuttaa moduulin otsikon tyyliä tai esitystapaa on se mahdollista toteuttaa moduulikohtaisilla tyyleillä. Käytännössä sama sisältö voidaan saada eritavoilla esille näitä tyylejä käyttämällä ilman, että samalla moduulilla tehty sisältö muuttuisi kaikkialla samalla sivustolla.

Muotoile sisältöäsi

4. Tuo tapahtumat esiin visuaalisemmin (Tapahtumakalenteri)

korundifi-vierityspalkkiin-v1-1.jpg

Esimerkkinä Korundin uusi tapahtumakalenteri: http://www.korundi.fi/fi/Tapahtumakalenteri

Myös tapahtumakalenterissa on tapahtunut muutoksia. Samalla, kun moduuliin lisättiin muutama hyödyllinen uusi kenttä, olemme kehittäneet sen esittämistapoja. Lista- ja tapahtumanäkymissä sisällöstä voidaan nykyisellään saada huomattavasti enemmän irti. Tapahtumat saadaan entistä visuaalisemmin esille listoissa kuvilla ja listanäkymästä on luotu käyttäjälle helpommin hahmotettava malli. Yksittäinen tapahtuma saadaan esille omana visuaalisesti houkuttelevana sivuna. Tapahtumille voidaan nyt syöttää myös pääsylipputiedot ja linkit myyntikanaviin.

Haluan tapahtumat paremmin esiin

5. Esitä uutiset ja blogit uudella tavoin

Tapahtumakalenterin lisäksi olemme venyttäneet myös uutisten ja blogien visuaalisia esittämistapoja. Niihin liittyviä esitystapoja pystytään kehittämään moduuliin liittyvien tietokenttien rajoissa. Lisäksi esimerkiksi uutiset-moduulia on hyödynnetty uusissa toteutuksissamme artikkeli-muotoisten sisältöjen julkaisussa. Sama sisältö saadaan myös näyttämään sivukohtaisesti erilaiselta haluttaessa.

Tämän sisällön muotoilussa on hyödynnetty asemoidun sisältömallin mahdollisuuksia.

Blogeille ja uutisille uusi ilme

Kirjoittaja on siirtynyt Tietotalosta uusiin tehtäviin.