Sosiaalisen median merkitys markkinointibudjeteissa kasvaa, kun toimenpiteiden mitattavuus on kehittynyt. Keskeistä sosiaalisen median hyödyntämisessä on tehdyillä panoksilla saavutettujen hyötyjen todentaminen.

Vain hieman yli puolet organisaatioista kokevat pystyvänsä todentamaan vaikutukset. 15 % määrällisesti ja 40% laadullisesti.

Konversiota kaikista kanavista

Vuoden 2015 sosiaalisen median maisema näyttää siltä, että sosiaalisen median kanavat, kuten Twitter ja Facebook ovat työntämässä itseään mukaan kaupankäynnin tilanteisiin. Sosiaalinen media ja ostaminen sitoutuvat toisiinsa entistä vahvemmin. Käyttäjien ääni tuodaan mukaan ostoprosessin eri vaiheisiin; on sitten kysymys asiakkaan inspiroinnissa, palvelutuotteen tarjoamasta kokemuksesta tai tuotteella saatujen hyötyjen todentamisesta.

Sosiaalisen median hallintaan ja operointiin käytettävien hallintatyökalujen ominaisuuksissa korostuvat jatkossa valmiit mittaamisen ja analytiikan ominaisuudet ja valmiudet. Sosiaalinen media näyttäytyy jatkossa entistä vahvemmin yhtenä vuorovaikutuskanavana fyysisen tilan ja muiden digitaalisten kanavien kansa.

Sosiaalinen media on uimassa osaksi integroidun markkinoinnin työkalupakkia. Sen hyödyntämisessä on keskeistä asiakaslähtöisyys ja käyttäjien luoman sisällön hyödyntäminen yrityksen omissa kanavissa.

Sosiaalista sisältöä Flocklerilla

Mielestäni parhaat valmiudet sosiaalisen median hyödyntämiseen ja hallintaan osana oman yrityksen viestintää tarjoaa tällä hetkellä tamperelaislähtöinen startup Flockler. Flocklerin ominaisuudet mahdollistavat yrityksen näkökulmasta kiinnostavien viestien poimimisen sosiaalisen median kanavista ja niiden tuomisen osaksi yrityksen viestintää.

Flocklerin integrointiominaisuudet mahdollistavat sen kautta julkaistujen sisältöjen kontekstisidonnaisen liittämisen osaksi haluttuja verkkosisältöjä. Esimerkiksi asiakkaan jakamat kuvat voidaan tuoda osaksi matkailupalveluista kertomista ja voimme olla varmoja, että julkaistu sisältö ei vaaranna brändiviestintäämme. Siinä on kysymys hallinnasta.

Toteutimme Flocklerin käyttöönoton ja integraation osaksi EPiServer-sisällönhallinta järjestelmää asiakkaallemme Holiday Clubille. Holiday club yhdisti kampanjassaan sosiaalisen media, omat digitaaliset kanavat ja televisiomainonnan. Tuloksenaan he pystyivät muodostamaan kattavan kuvauksen tarjoamistaan majoitus- ja vapaa-ajan palveluista omille tuleville asiakkailleen.

Flockler-esimerkkejä:

Lataa webinaarimateriaalit

Saat webinaarimateriaalit ladattavaksi syöttämällä sähköpostiosoitteesi alla olevan kentään.