Nykypäivän verkkopalveluja tarkastellessa on vaikea uskoa, että verkkopalveluja ja sisältöjä on suunniteltu vielä tovi sitten toisistaan erillisinä. Yritysten viestintä ja käyttäjien luoma sisältö kohtaavat nykyään niin monin tavoin eri kanavissa, että sisältöjen merkitystä tuskin enää kyseenalaistaa kukaan.

Kymmenen vuotta sitten edistykselliset verkkosivut olivat sisällöiltään lähinnä eräänlainen printtiesitteen toinen ulottuvuus. Käyttäjiä hurmattiin teknisillä efekteillä ja välkkyvillä kuvilla.

Käyttäjäystävällisyys rakentui ensisijaisesti printistä saaduille vaikutteille. Verkkosivustot suunniteltiin hakemistoiksi, joista asiakkaat pystyivät etsimään sisältöä eri aihepiireistä ja tekstejä kopioitiin surutta sivulta toiselle. Muistan hyvin, kuinka olen viettänyt monet tapahtumat innolla ”Kaikki yhdestä osoitteesta” -slogania toistaen. 

Käyttäjien vallankumous

Aiemmin asiakasta puhuteltiin joko mainoslauseilla höystetyllä virallisuudella tai sitten käytettyjen autojen myyjältä lainatulla toverillisuudella. Vaikka hakukoneiden merkitys oli kasvanut ja niiden tärkeys ymmärrettiin, sisältöä ei vielä suunniteltu niitä varten erityisen yksityiskohtaisesti. Nykyisin taas sisältöjen hakukoneystävällisyys on tärkeysjärjestyksessä korkealla, ja koko sivuston näkyvyys verkossa voi olla niiden varassa.

Sitä mukaa kun käyttäjät ottivat verkon omiin käsiinsä ja alkoivat tuottaa sisältöä blogien, Facebookin, Twitterin, Instagramin ja miljoonan muun some-palvelun muodossa, alkoi käyttäjien vallankumous. Netistä ja sen palveluista on muotoutunut käyttäjille ja sisälllöntuottajille haastavasti hallittava, mutta aidosti personoidumpi hyödyke, jota käytämme lähes jokaisessa elämän ja arjen tilanteessa.

Asiakasta puhuttelevaa sisältöä

Olemme siirtyneet puhuttelemaan asiakasta aidosti ja suoraan. Viestinnässä valtiksi on muodostunut vuorovaikutus ja sisältöjen tuottaminen asiakasta ajatellen. Sisällöt ovat yksilöllisiä, ja niiden ajankohtaisuus on aivan eri tasolla tänä päivänä.

Vaikka asiasisällöt ovat voineet pysyä samoina, niiden rinnalle on tullut mukaan kontekstisidonnaisuus ja käyttäjien erilaisten tarpeiden huomioiminen. Myös hakukoneiden suosiosta kilpaillaan yhtä kiivaasti kuin käyttäjienkin, ja kaiken lisäksi sisältöjen tekniset vaatimukset ovat muuttuneet - niiden tulee toimia mobiilisti. Eikä vaatimustason nousulle näy loppua - ja vaikka se tekeekin meidän työstä haastavampaa, saamme kuitenkin myös käyttäjinä nauttia niiden tuloksista.

Lisäresursseja sisällöntuotantoon

Vuosien varrella verkkosivun päivittäjän roolista onkin muodostunut Tietotalon sisältöpalvelutiimi. Kokonainen tiimi, joka työskentelee verkkosisältöjen, yrityksen liiketoiminnan ja käyttäjien vaatimusten välillä, huomioiden lopputuloksessa hakukoneet ja järjestelmien tekniset mahdollisuudet. Tiimin tehtävänä on auttaa asiakasta muodostamaan paras mahdollinen lopputulos sisällölle asetetut tavoitteet huomioon ottaen.

Sisältöpalvelu astuu kuvaan, kun verkossa halutaan nopealla aikataululla julkaista jokin sisältökokonaisuus tai apuna halutaan käyttää viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisia.

Vaatimustason muutoksen myötä kyse ei ole enää vain kuvan ja tekstin yhdistämisestä, vaan huomioon on otettava myös sisällön tekniset vaatimukset sekä kanavakohtaiset ominaisuudet ja sisältöjen personointi eri käyttäjäryhmille. Parhaimmillaan sisältöjen asettamat vaatimukset ja loppukäyttäjän näkökulma otetaan huomioon jo varhaisessa vaiheessa verkkopalvelun suunnittelua.

Sisällöt, tekninen toteutus ja visuaalinen ilme ovatkin verkkopalvelun pyhä kolminaisuus.