Mistä on kyse kansallisessa palveluarkkitehtuuri- eli KaPA-ohjelmassa ja miksi valtiovarainministeriö ajaa hanketta?

Valtiovarainministeriö pyrkii ohjelmalla parantamaan julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta ja ohjausta sekä edistää julkisen hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta. Ohjelma perustuu vuonna 2016 voimaan astuneeseen niin sanottuun KaPA-lakiin (virallisesti laki hallinnon yhteisestä sähköisen asioinnin palvelusta).

Parhaillaan suomalaiset kunnat ja kaupungit miettivät kuumeisesti, mitä vaatimuksia KaPA-ohjelma ja -laki asettavat niiden digitaalisten palveluiden tarjonnalle. Yksinkertaisesti esitettynä niiden tulisi nyt kuvata tarjoamansa lakisääteiset palvelut yhteisesti sovituilla tavoilla ja tallentaa ne yhteen tietokantaan jatkohyödyntämistä varten.

Miten hankkeen ajamien tavoitteiden tulisisi näkyä kuntalaisille ruohonjuuritasolla?

KaPA-laki velvoittaa kunnat tuottamaan tiedot palveluistaan ja asiointikanavistaan Suomi.fi-palvelutietovarantoon (lyhemmin Palvelutietovaranto tai PTV). Kaikki julkishallinnon tiedot siis keskitetään yhteen paikkaan, mistä ne ovat kansalaisille helposti saatavissa.

Pyrkimys on mahdollistaa palveluiden sähköinen asiointi kaikille kuntalaisille yhteismitallisella tavalla sijainnista riippumatta. Tähän liittyy Suomi.fi-palveluväylän kautta saatavuus, vahva tunnistautuminen ja myös verkkomaksaminen. Palveluväylä on mahdollisuus tulevaisuudessa kehittää kunnan sähköistä asiointia, kun palvelut on ensin kuvattu Palvelutietovarantoon.

Millaista reagointia Palvelutietovaranto vaatii kunnilta ja millä aikataululla?

Vuoden 2017 heinäkuun alkuun mennessä kunnallisten viranomaisten on tuotettava lakisääteisten palvelujen julkiset tiedot Palvelutietovarantoon. Siirto voi tapahtua automaattisesti molempiin suuntiin esimerkiksi julkaisujärjestelmän ja palvelutietovarannon välillä. Useimmilla kunnilla nykyiset palvelukuvaukset eivät kuitenkaan ole yhteismitallisia PTV:n vaatimusten kanssa eikä tieto ole rakenteellisessa muodossa. Sen vuoksi tiedot on viety ensivaiheessa manuaalisesti Palvelutietovarantoon. Seuraava kysymys liittyy siihen, halutaanko tietojen siirtoon etsiä jatkossa joko molempiin suuntiin tai toiseen suuntaan tietoa siirtävä tekninen ratkaisu.

Mitä Tietotalo pystyy tarjoamaan kunnille, jotka liittyvät Palvelutietietovarantoon?

Olemme kuntien verkkopalveluiden merkittävänä toimittajana reagoineet tilanteeseen ja tekninen integraatioratkaisu Infowebiä käyttäville kunta-asiakkaille on ollut saatavilla huhtikuusta 2017 lähtien. Ratkaisun avulla voidaan tuottaa yksinkertainen palvelulistaus lakisääteisistä palveluista kunnan verkkosivuille. Toisaalta sen avulla voidaan toteuttaa monipuolisia sisältökokonaisuuksia, joissa Palvelutietovarannon ja julkaisujärjestelmä Infowebin tiedot täydentävät toisiaan kunnan verkkosivuilla.

Tekninen ratkaisu helpottaa kuntien sisällönhallinnan tehtävää. Lakisääteistä tietoa ei tarvitse syöttää kahdesti samaan paikkaan, vaan Palvelutietovarantoon tallennettu tieto tuodaan verkkosivuille integraation kautta (PTV-out -liittymä). Suunnitteilla on myös kahteen suuntaan tietoa siirtävä integraatioratkaisu.

 

Mitä muita asioita kunnan kannattaa huomioida verkkopalvelujensa kehittämisessä samalla kun se liittyy Palvelutietovarantoon?

Kuntien on hyvä katsoa palvelukehityksessä hieman pidemmälle aikavälille. KaPa-ohjelma pyrkii tarjoamaan rakenteen ja palvelut varsinaiselle sähköiselle asioinnille, ja siihen kunnat tarvitsevat kuntakohtaisen palveluväylän, jonka kautta tunnistautuminen, verkkomaksaminen ja tiedonhallinta tarjottavissa palveluissa tapahtuu. Tietotalo auttaa enemmän kuin mielellään kuntia ja kaupunkeja laatimaan sähköisen asioinnin pidemmän aikavälin palvelustrategiaa.