Tässä blogissa kerron lyhyesti mikä Google Tag Manager on ja miten se vaikuttaa markkinointitoimenpiteiden ja mittaroinnin toteuttamiseen verkkopalveluissa. Tein myös ladattavan Tag Managerin käyttöönoton ohjeistuksen, missä opastetaan työkalun käyttöönoton lisäksi ns. automaattinen tapahtumaseurannan toteutus verkkopalvelusta ulos lähtevien linkkien (outbound links) osalta.

Lataa blogiin liittyvä lisämateriaali / ohjeistus artikkelin lopusta,

Markkinoinnin teknologisoitumisen myötä organisaatiossa on syntynyt uusia toimintamalleja. Digitaalinen markkinointi yhdistää erilaisia osaamisen alueita ja rooleja. Samalla kun markkinoijalta vaaditaan uudenlaista ymmärrystä teknologiasta, tulee vastaavasti organisaation IT-palveluissa olla yhä laajempi ymmärrys verkossa tapahtuvan markkinoinnin periaatteista.


Verkkopalvelun mittaroinnin, markkinoinnin ja uudelleenkohdentamisen tekninen implementointi on perinteisesti ollut organisaation IT-palvelujen tai ulkoisen palveluntarjoajan työtä. Esimerkiksi mainosverkoston kohdentamisskriptien ja seurantapisteiden saaminen toimivassa muodossa verkkopalveluun on pahimmillaan ollut pitkä ja raskas prosessi. Digitaalinen markkinointi on kuitenkin siirtymässä aikaan, jossa tarvitaan nopeita lähtöjä ja ketteriä kokeiluja. Yksi ketteryyttä tukevista työkaluista on Googlen Tag Manager.

Google Tag Manager on skriptien hallinnan työkalu. Se on nopeasti käyttöönotettava ratkaisu, mikä mahdollistaa tagien eli skriptien keskitetyn hallinnan ja julkaisun. Työkalulla voi hallita yhtä hyvin mainosverkkojen skriptejä kuin tapahtumien mittarointia (Event Tracking) sekä paljon muita toimintoja ilman varsinaisia koodimuutoksia verkkopalveluun.

Kuvassa perinteinen roolijako IT-palveluiden ja markkinoinnin välillä. Tag Manager mahdollistaa koko prosessin toteuttamisen digitaalisen markkinoinnin asiantuntijan työnä.

Jarno_blogi2.jpg

Miten se toimii?

Google Tag Managerissa luodaan verkkopalvelua varten "säiliö". Säiliö on käytännössä pätkä Javascriptiä, mikä sijoitetaan verkkopalveluun. Säiliöön voi julkaista sääntöjen avulla tageja eli mitä tahansa Javascript-koodeja. Koodi voi olla analytiikan seurantakoodi, markkinoinnin kohdentamispalvelun seurantaskripti tai vaikkapa ostoputkessa käynnistyvän chat-palvelun laukaisuskripti. Kaikki nämä koodinpätkät paketoidaan Tag Managern säiliöön ja julkaistaan niille laadittujen sääntöjen mukaan sivustolle. Näin skriptejä voi hallita, räätälöidä ja julkaista sivustoille keskistetysti yhdestä työkalusta.

Ilmaista lounasta ei ole - tiedosta ja hallitse riskit

Google Tag Manager versionhallintaSamalla kun Googlen Tag Manager suoraviivaistaa tagien hallintaa, tuo se mukanaan joitain riskejä. Tag Manager on käytännössä väylä julkaista sivustolle mitä tahansa skriptejä ja niiden kautta myös sisältöjä. Tag Managerin käytön tulee siis olla organisaatiossa hyvin kontrolloitua ja on varmistettava, että työkalu on käytössä vain sitä tarvitsevilla henkilöillä heidän henkilökohtaisten työtunnusten kautta. Työkalussa on käytössä versiointi, mikä mahdollistaa historiatietojen ja muutosten selaamisen sekä ongelmatilanteissa myös aikaisempaan versioon palaamisen.

Useiden eri skriptien käyttö sivustolla saattaa aiheuttaa konfliktitilanteita. Tällöin jotkin skriptit ovat päällekkäisiä ja sen seurauksena "hajoavat". Google Tag Manager mahdollistaa skriptien testaamisen ennen niiden julkaisua ja parantaa tältä osalta riskien hallintaa. On hyvä pitää mielessä, että vaikka Google Tag Manager tekee monista toiminnoista suoraviivaisia toteuttaa, erityisesti sen edistyksekkäämpien toimintojen hyödyntäminen vaatii kuitenkin aina teknisesti orientoituneen ohjelmistotaitoisen osaajan.  

Aloita heti. Miten edetä?

Koostin Tag Managerin käyttöönotosta suoraviivaisen ohjeistuksen. Ohje kattaa seuraavat osa-alueet:
1. Tag Managerin käyttöönotto
2. Google Analytiikan aktivointi Tag Managerissa
3. Automaattinen tapahtumien seuranta ulos lähteviin (outbound) linkkeihin

Lataa ohje

Saat ohjeen ladattavaksi alla olevalla lomakkeella.