Episerver pärjää juuri nyt erittäin hyvin sisällönhallintajärjestelmien ja verkkokaupparatkaisujen kansainvälisissä vertailuissa, mutta kilpailu asiakkaista on kovaa. Näin todettiin helmikuun alussa Episerverin eurooppalaisille kumppaneille Tukholmassa järjestetyssä tapaamisessa, johon myös Tietotalo osallistui.

Forresterin vuoden 2018 elokuussa julkaistussa vertailussa Episerver nousi selväksi ykköseksi, kun mitattiin eri alustojen tuottamia taloudellisia hyötyjä suhteessa investointiin (Return of Investment, ROI). Samoin Gartnerin viimevuotisessa vertailussa Episerver asettui johtavien sisällönhallintajärjestelmien joukkoon neljättä vuotta peräkkäin.

Mutta mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan Episerverin kaltaisesta johtavasta sisällönhallintajärjestelmästä? Ei oikeastaan mitään sellaista, mitä perinteinen termi ”sisällönhallintajärjestelmä” tai englanniksi Content Management System (CMS) antaa olettaa.

Tilannetta voi verrata siihen, että arjessa puhumme älypuhelimista edelleen usein vain ”puhelimina”, vaikka enää pieni osa näillä ”puhelimilla” toteuttamistamme tehtävistä liittyy puheluihin. Toisin sanoen käytämme edelleen samaa käsitettä, jota käytimme joskus aiemmin puhuessamme lankapuhelimista tai kännyköistä, mutta itse käsitteen sisältö on oleellisesti muuttunut.

Tämän vertauksen esitti Tukholmassa yksi tapaamisen huippupuhujista, amerikkalaisen Blend Interactiven strategiajohtaja Deane Barker. Hänet tunnetaan alalla sisällönhallinnan guruna, joka on muun muassa kirjoittanut CMS:n valinnassa auttavan kirjan ”Web Content Management: Systems Features, and Best Practices”.

deane-barker.jpg
Tukholmassa keskusteluja vetänyt Deane Barker toimii päästrategina Blend Interactivella, joka oli Episerverin ensimmäinen kumppani Pohjois-Amerikassa. Hänen tunnetaan myös Gadgetopia-blogistaan.

On ironista, että juuri Barkerin kaltainen sisällönhallinnan auktoriteetti kallistuu siihen, ettei sisällönhallinnassa sinänsä (kuten ei myöskään puheluissa) ole tapahtunut juuri mitään kovin kiinnostavaa viime vuosina. Kaikki oleelliset elementit ovat olleet jo parikymmentä vuotta saatavilla: sanotaan vaikka tekstieditori, versionhallinta, käyttöoikeudet ja ajastukset.

Myös sisällönhallinta paranee – pienin askelin

Jos tarkkoja ollaan, niin Episerver tekee kyllä jatkuvasti kehitystä myös CMS:n puolella. Tukholmassa Episerverin arkkitehti David Knipe esitteli joitakin viime aikaisia parannuksia:

  • Episerverin lomaketyökalulla eli Formsilla on nyt mahdollisuus rakentaa suoraan interaktiivisia ja toisistaan riippuvaisia kenttiä. Sisällöntuottajat pystyvät siis ilman kehittäjien apua rakentamaan lomakkeita, joissa jatkokysymykset riippuvat lomakkeen täyttäjän aiemmista valinnoista. Kun tähän lisätään GDPR:n standardien noudattamista helpottavat parannukset sekä Formsin liitettävyys Episerverin personointiominaisuuksiin ja markkinoinnin automaatioon, puhutaan jo todella vaikuttavasta lomaketyökalusta.

  • Sisältötiimien jäsenet pystyvät nykyään jättämään yksittäisiin sisältöihin kommentteja toisilleen ilman, että heidän tarvitsee perustaa erillistä projektia tätä varten. Hyödyllinen ominaisuus, kun ottaa huomioon, että monet käyttäjät eivät ole vieläkään tottuneet käyttämään Episerverin projektiominaisuuksia.

  • TinyMCE-editori on päivitty uudempaan versioon. Episerverin käyttämää tekstieditoria on nyt entistä joustavampi muokata koodilla kunkin asiakkaan ja tarpeen mukaan, ja myös drag and drop -työskentelyä on parannettu.

Edellä kuvatut uudistukset voivat aiheuttaa hymistelyä sisällönhallinnan ammattilaisten keskuudessa, eikä niitä kannata aliarvioida. Pienistäkin parannuksista sisällönhallintaan voi oikeasti kertyä asiakasorganisaatioille huomattavia tehokkuushyötyjä ja sitä kautta kustannussäästöjä. Samalla on ymmärrettävää, että maallikoissa nämä eivät välttämättä aiheuta mitään wow-efektiä.

Isot kehityspanokset ovat siirtyneet sisällön levittämiseen

Sisällönhallinta on tylsää, mutta sen pitääkin olla sellaista. Se on vähän kuin hammaslääkärissä käynti”, Barker vertasi Tukholmassa.

Kiinnostavimmat asiat eivät Barkerin mukaan liity niinkään sisällönhallintaan vaan kaikkeen siihen, mitä tapahtuu julkaisupainikkeen painamisen jälkeen. Kyse on siis enemmänkin sisällön levittämisestä (delivery). Sisällön levittämiseen taas liittyvät esimerkiksi:

  • Sisällön kaikenlainen variointi, kuten personointi, A/B-testaus ja maantieteellinen lokalisointi

  • Analytiikka

  • Hakutoiminnot

  • Asiakasdatan integrointi

  • Käyttäjien luoma sisältö

  • Sisällön suosittelulogiikka

  • Sisällön muuntuminen eri kanaviin (eikä pelkästään enää deskariin ja mobiiliin, vaan nykyään myös moniin muihin laitteisiin)

Nämä taas ovat asioita, joihin Episerverin isoimmat kehityspanokset ovat viime vuosina suuntautuneet ja joihin edullisemman kustannustason CMS:t eivät kykene lähellekään yhtä hyvin vastaamaan.

Barkerin esittämä villi tulevaisuuden visio oli itse asiassa sellainen, jossa Episerver ja sen kumppanit profiloituisivat entistä vahvemmin sisällön levittämisen työkaluihin, mutta antaisivat samalla joustavasti tilaa muille sisällönhallinnan työkaluille. Perinteinen sisällönhallinta voisi hyvinkin tapahtua (myös) yksinkertaisemmilla alustoilla, kuten vaikka Wordpressissä, kun taas sisällön levittämisessä hyödynnettäisiin Episerverin teknlogioita.

Episerverin oma ideaali on tietenkin jo pitkään ollut rakentaa asiakkailleen yhtenäistä käyttökokemusta, joka koostuisi mahdollisimman pitkälti sen omista tuotteista. Kuitenkaan se ei ole lähtenyt ajamaan itseään nurkkaan sulkemalla kilpailijoiden tuotteita ja palveluja kokonaan pois.

Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kilpailevien markkinoinnin automaatioalustojen ja niiden datan integrointi Episerveriin on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi, eikä Episerver ole suhtautunut myöskään mustasukkaisesti muodikkaisiin headless-ratkaisuihin.

Tulevaisuus näyttää, missä määrin Episerver tulee jatkossa pitämään kiinni CMS:stä tuoteperheensä keskeisenä ja korvaamattomana osana. Joka tapauksessa Tukholman viesti meidän Episerver-kumppanien suuntaan oli selkeä: hallintapuolella läksyt on jo tehty, kun taas sisällön jakamisen puolella ollaan vasta pääsemässä vauhtiin.

Kiinnostaako sisältöjen personointi Episerverillä? Voit ladata white paperin aiheesta syöttämällä sähköpostiosoitteesi alle