Digitaaliset palvelut ja alustat, joilla palveluita tuotetaan, ovat menneet harppauksin eteenpäin. Onnistuneen digiprojektin taustalta ei yleensä löydy vain onnistunut alustavalinta, vaan myös huolellinen suunnittelu ja kehityskumppanin sekä asiakkaan välillä vallitseva, rakentava vuorovaikutussuhde.

Päivän puheenvuoroissa nousivat esille erityisesti seuraavat asiat:

  • Asiakaskokemuksen täytyy olla kaiken tekemisen ytimessä. Jotta voidaan suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden toiveet ja tarpeet täyttävä loistava asiakaskokemus, on asiakkaiden tarpeiden tunteminen elintärkeää.

  • Teknologian on mahdollistettava palvelun muokkaaminen asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

  • Yksilölliset tarpeet eivät ole staattisia, vaan ovat riippuvaisia asiakkaan tarpeista juuri tietyllä hetkellä.

  • Kehittyneillä alustaratkaisulla sisältöjä voidaan aktivoida automatisoidusti ja kohderyhmäkohtaisesti myös tunnistamattomille asiakkaille.

Ryhmäkeskusteluissa pohdimme myös tapoja tuoda metriikkaa digitaalisen palvelun suunnittelun taustalle sellaisissakin tapauksissa, joissa tietoa ei välttämättä ole suoraan saatavissa analytiikan kautta.

episerver-tukholma-tietotalolaiset.jpg
Kuvassa Iisakki Härmä, Lassi Koikkalainen ja Jenni Närhi Tietotalosta.

Episerver markkinoinnin ja verkkokaupan teknologisena alustana

Episerver on on vahvasti tulevaisuuteen suuntaava, monipuolinen ja skaalautuva teknologia-alusta, jota hyödyntävät monet asiakkaat sekä Suomessa että erityisesti maailmanlaajuisesti. Episerver tarjoaa sisällöntuottajille helppokäyttöisen hallintaliittymän ja hyväksi hiotun käyttökokemuksen. Verkossa liiketoimintaa tekeville asiakkaille sillä puolestaan voidaan toteuttaa monipuolisia ja laajoja monikanavaisia toteutuksia. 

Episerver on pyrkinyt ja pyrkii vahvasti kehittymään markkinan toiveiden ja vaatimusten mukaisesti. Perinteisen CMS:n ohelle on nykyisin tarjolla laaja valikoima muita toiminnallisuuksia. Episerverin vahvuudeksi voidaan nähdä erityisesti sen monipuolisuus; sisältöjen tuottaminen, markkinoinnin automaatio ja kaupankäynti voidaan sen avulla yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi. Episerverin sisäänrakennetut markkinointiautomaation toiminnallisuudet voidaan ottaa helposti käyttöön. Myös elementit sisältöjen A/B-testaukseen tulevat suoraan alustasta.  

Kampanjatyökalun avulla puolestaan voidaan luoda ja automatisoida personoituja kampanjoita eri kanaviin (mm. verkkosivusto, mobiili, sähköposti, sosiaalinen media jne.) Kampanjatyökalun avulla voidaan myös analysoida kuluttajakäyttäytymistä rekisteröimällä liikkeet verkossa, sähköpostissa sekä mahdollisessa verkkokaupassa. 

Episerver tarjoaa mahdollisuuden sisältöjen älykkääseen personoimiseen, jolloin sisältöjen personointi hoidetaan automatisoidusti AI-toiminnallisuutta hyödyntäen. Yleensä tällaisia toiminnallisuuksia esitellään case-esimerkeissä verkkokauppojen näkökulmasta, mutta personoitujen sisältöjen automatisoiminen voisi helposti vastata esimerkiksi koulutusalan tai kuntien tarpeisiin.

episerver-day-tukholma3.jpg
Episerver-päivä päättyi vauhdikkaisiin Palooza-teemajuhliin.

Miten Episerveriin pohjautuvat sivustoprojektit toteutetaan tänä päivänä?

Nykyisin projektit toteutetaan käytännössä aina pilviratkaisuna. Projekti suunnitellaan asiakkaan kokonaistarve silmällä pitäen niin, että kokonaisuuteen yhdistetään tarpeen mukaan erilaisia mikropalveluita API-rajapintojen välityksellä.

Partnerit ovat tärkeässä roolissa uusia palveluita suunniteltaessa. Episerver haluaakin tulevaisuudessa tukea entistä vahvemmin partnereiden työtä. Tämä tarkoittaa sitä, että varsinaisen projektin päätyttyä Episerver haluaa tarjota sekä partnerille että erityisesti loppuasiakkaalle vankan tuen, jotta alustan parhaat toiminnallisuudet saadaan täysipainoisesti käyttöön.  

Olemme mielellämme apuna, kun organisaationne suunnittelee verkkosivuston uudistamista tulevaisuudessa.

Tietotalo
Tietotalolla on vuosien kokemus digitaalisten palveluiden suunnittelusta ja toteuttamisesta verkkoon ja mobiiliapplikaatioihin. Ydinosaamistamme ovat vaativat ohjelmistoratkaisut, joissa sidotaan yhteen asiak-kaidemme liiketoiminnalliset tavoitteet ja loppuasiakkaiden tarpeet. Tietotalo on toiminut Episerver- kumppanina Suomessa vuodesta 2008 ja vastannut useista vaativista Episerver-toteutuksista.