Digitaalisen asioinnin kehittäminen on monimuotoinen useita tahoja yhteen sitova prosessi, jossa liiketoiminnan ydin on ohjaavassa roolissa. Täysin mutkattomasta kokonaisuudesta tässä ei ole kyse, mutta osaavan kumppanin kanssa, avoimesti ja tekemällä vaikeitakin päätöksiä rohkeasti, päästään yleensä hyvään lopputulokseen.

Pelottomasti uutta kohti

Yritykset haluavat digitalisoida asiointiin liittyviä palveluita. Halutaan tehostaa palveluja ja kasvattaa myyntiä. Tarve on selkeä, mutta haasteen palveluiden kehitykselle tuo näiden tarpeiden taustalla olevat liiketoiminnan asettamat rajoitukset sekä liiketoimintaa ohjaava data.

Haastavassa ympäristössä on silti pystyttävä onnistumaan. Operatiiviset järjestelmät ovat monimuotoisia ja rajapinnat puutteellisia. Informaatio on pirstaloitunutta ja haarautunut useaan lokaatioon.  Parasta mahdollista ratkaisua tehtäessä, on erittäin tärkeää ja oleellista koota data sekä kehittää asiakkaan palvelut palvelukeskeisiksi siten, että sähköisen asioinnin sovellukset saavat tarvitsemansa tiedot ajantasaisesti ja luotettavasti ajanhetkestä riippumatta.

Kehitystavoitteiden johtaminen

Digitaalisen asioinnin kehitysprojekteista muodostuu monesti valtavia järjestelmäkehityshankkeita, jossa ei ole ainoastaan mukana tilaaja ja yksi sovellustoimittaja, vaan hankkeisiin osallistuu monia sidosryhmiä (infra, muut sovellustoimittajat, SEO-, tietoturva-kumppanit jne.). Lopputuloksena on moniprojektiorganisaatio.

Moniprojektiorganisaatiossa on erityisen tärkeää, että asiakkaalla on taito koordinoida, ymmärrys järjestelmäkokonaisuudesta sekä selkeä käsitys isosta kuvasta. Onnistumisen tae on usein avoin kommunikointi sidosryhmien välillä. Tällöin pystytään yhdessä tekemään parhaat mahdolliset ratkaisut, jotka auttavat saavuttamaan asiakkaan tarpeet kustannustehokkaasti.

Älä haukkaa liian isoa palaa kerralla

Digitaalisen asioinnin palvelut eivät synny viikossa, kuukaudessa tai vuodessa. Monesti kun katsotaan isoa kuvaa, niin järjestelmien laajuudet ovat ihan valtavan kokosia, mutta tärkeintä on ymmärtää mitkä tästä isosta kokonaisuudesta tärkeimmät ominaisuudet.  Meidän tärkein tehtävä on pitää asiakas tyytyväisenä, joka saavutetaan hyvällä ja avoimella kommunikaatiolla sekä ketterällä kehitystyöllä.

”Digitaalisen asioinnin kehittäminen on jatkuva prosessi. Hyvää asiointipalvelua ei rakenneta viikossa, kuukaudessa tai vuodessakaan.”

Yhteistyö ja luottamus eivät nekään synny hetkessä. Joudumme tekemään yhdessä päätöksiä - jotkin niistä ovat helppoja, jotkin vaikeita ja epäedullisia, mutta tärkeintä että teemme päätökset yhdessä. Luottamuksen rakennamme yhdessä luottaen osapuolien vahvuuksiin.