Aktivoi asukkaita, viesti tehokkaasti ja markkinoi kuntasi kartalle

Kaikilla kunnilla on yhteneväiset tarpeet verkkopalvelun ja verkkoviestinnän suhteen. Tänä päivänä korostuu tarve viestiä kunnan palveluista, ajankohtaisista asioista ja markkinoida kunnan vetovoimatekijöitä. Lisäksi kunnissa tarvitaan ratkaisuja digitaaliseen asiointiin, kuntalaisten osallistamiseen esimerkiksi päätöksenteossa ja kunnan yhteisöllisyyden kehittämissä. Konkretiatasolla kuntalaiset arvostavat kattavia palvelukuvauksia, toimivia hakuja, tapahtumakalentereita, helposti löytyviä yhteystietoja ja yhä kasvavissa määrin tietoa kunnan sosiaalisen median läsnäolosta.

Verkkopalveluiden suunnittelu ja toteuttaminen viedään läpi tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Suunnittelun lähtökohtia ovat kunnan strategiset tavoitteet sekä esimerkiksi käyttäjätutkimuksella kerätty aineisto tai sivuston käyttäjätietojen analysointi. Tavoitteet ohjaavat palveluiden kokonaissuunnittelua ja pystymme tarvittaessa toteuttamaan räätälöityä ratkaisuja kunnan yksittäisiin tarpeisiin.
 
Asiakkainamme on kuntia ja kaupunkeja, sekä runsas määrä kaupunki- ja aluemarkkinoinnin sekä elinkeinokehityksen organisaatioita ja koulutuskuntayhtymiä.