Asiakas- ja liiketoimintaymmärrys kaiken keskiössä

Palvelun konseptisuunnittelu käynnistyy analyysivaiheella, jossa kartoitetaan liiketoiminnalliset tavoitteet ja tutkitaan asiakkaiden tarpeita ja nykyistä käyttäytymistä. Näiden perusteella projektille ja konseptoitavalle palvelulle asetetaan konkreettiset mittarit, joilla voidaan seurata onnistumista. Mitä tärkeämpi palvelu, sovellus tai tuote on liiketoiminnalle, sitä tarkemmin analyysivaiheessa on muodostettava ymmärrys asiakkaan tarpeista, motiiveista ja palvelun käyttötilanteista. Vaiheen aikana on myös erinomainen paikka määrittää erottumistekijöitä esimerkiksi kilpailija-analyysien ja SEO/SEM-lähtötilanneanalyysin avulla.

 

Kohderyhmien mukaiset palvelupolut

Kohdeyleisöilläsi on aina yksilölliset tarpeet. Tärkein tavoitteemme onkin muodostaa asiakaslähtöisen suunnittelun avulla toimivat mallit erilaisten käyttäjien palvelupoluille, informaatioarkkitehtuurille, toiminnoille sekä eri käyttäjiä puhutteleville sisällöille. Kun asiakkaan tarve, liiketoiminnan tavoitteet ja onnistunut puhuttelu sisällössä kohtaavat, on luotu pohja tuottavalle vuorovaikutukselle. 

 

Palvelun käyttäjäkokemus, rautalankamallit ja prototyypit

Asiakaskokemuksen merkitys on kasvanut voimakkaasti. Yhä useammin yritykset kilpailevat yksittäisen tuotteen tai palvelun ominaisuuksien sijaan kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen kautta. Verkkopalvelun tehokas ja miellyttävä käyttäjäkokemus ei ole tulevaisuudessa enää kilpailuetu vaan edellytys markkinan tahdissa mukana pysymiselle. Suunnittelussa käytetään projektin vaatimusten mukaisia muotoilumenetelmiä, joilla voidaan tuottaa nopeita konseptiluonnoksia, yksityiskohtaisia rautalankamalleja tai palvelun toiminnallisia prototyyppejä.