Markkinoinnin teknologiat ovat lyöneet läpi viime vuosien aikana laajasti. Laajasti niillä tarkoitetaan kaikkia teknologioita, joilla asiakkaan ja yrityksen vuorovaikutusta verkon yli voidaan helpottaa. Käytännössä tämä tarkoittaa tyypillisesti käyttäjän toiminnan seuraamista ja analysointia verkkopalvelussa. Personointia, sähköpostimarkkinointia, hakujen tehostamista, mobiilimarkkinointia ja niin edelleen.

Venturebeat tunnisti jo yli 1200 yritystä, jotka tarjoavat ratkaisuja tähän sektoriin.  Uusien teknologiaratkaisuja tarjoavien yritysten määrän kasvu ja valikoiman laajeneminen tarjoavat yritysten päättäjille haastavan tilanteen valita heille soveltuvan ratkaisun. Kaikesta markkinoinnin automaatioon liittyvästä nopeasta kasvusta ja hypestä huolimatta vain 5% yrityksistä on ottanut automaatioalustoja käyttöön teknologia-alan ulkopuolella.

Oikeastaan vasta tarjonnan laajuus on tuonut oikeat ja keskeiset kysymykset esille. Kysymys ei ole vain teknologiasta. Oikeastaan keskeistä on päättää, miten muuttuneessa tilanteessa markkinointia haluaa toteuttaa ja mitä muutoksia toimintatavoissa tämä vaatii. Kun markkinoinnissa datan hyödyntäminen nostetaan keskiöön, muuttuu koko markkinoinnin näkökulma. Digitaalisista kohtaamispisteistä ja kohtaamisista tulee entistä tärkeämpiä tiedon muodostamisen mutta myös kerätyn tiedon tehokkaan käytön tilanteita. Yksi keskeisin haasteita yrityksissä on osaamisen puute, miten sitä on järkevä kerätä ja hyödyntää?
 
Mitä tehdyltä hankinnalta voidaan sitten odottaa? Tänä päivänä markkinoinnin parissa kehitettyjä teknologioita hyödynnetään entistä laajemmin kokonaisen asiakaskokemuksen rakentamisessa ja muotoilussa. Teknologia, joka on kehitetty tuottamaan nopeaa hyötyä reaaliaikaisissa tilanteissa markkinoinnin ja myynnin parissa, soveltuu erinomaisesti myös esimerkiksi asiakaspalvelutilanteiden ja kanta-asiakkuuden hoidon tarpeisiin. Itseasiassa yritykset, joka hyödyntävät tehokkaasti markkinoinnin teknologioita pystyvät rakentamaan entistä parempia asiakaskohtaamisia.
 

Pitävätkö nämä markkinoinnin automaatioon liitetyt myytit paikkaansa?

1. Käynnistä ja unohda

Ei. Markkinoinnin automaation käyttöönotto ei ole vain teknologiaprojekti. Kun hyödynnetään automaatiota, koko markkinoinnin työtapa muuttuu. Esimerkiksi organisaation tuottaman oman sisällön merkitys kasvaa. Se on useissa tilanteissa modernin markkinoinnin käyttövoima. Markkinointityölle on suunniteltava ja rakennettava työskentelymalli, jolla organisaatio voi toimia tehokkaasti. Parhaimmillaan teknologiaa hyödyntävä markkinointityö auttaa panostamaan oikeisiin asioihin ja karsimalla rönsyjä. Tässä mielessä kannattaa hyödyntää toimintatapaa uudistava ketterä työskentelymalli, jossa oppimisella on keskeinen rooli.

2. Markkinoinin automaatio ratkaisee myynnin ja markkinoinnin ongelmat

Ei. Jos organisaation markkinointi- ja myyntityössä on olemassa ongelmia, ne kannattaa ratkaista ennen kuin haaveilee markkinoinnin automaation käyttöönotosta. Parhaimmillaan markkinoinnin teknologioilla tehostetaan olemassa olevaa hyvää työskentelyä ja tuotetaan arvoa sille. Uusien työkalujen lisääminen prosessiin vaatii hyvää suunnittelua ja valmiuksia uusien työtapojen hyödyntämiseen. Jos prosessi ei ole hiottu, ymmärrys tavoitteista hämärtyy ja osaaminen ontuu lyhyellä aikavälillä. Tämä voi lisätä myös organisaation tyytymättömyyttä. Teknologian hyödyntämiselle on oltava selkeät tarpeet ja tavoitteet, jotta oikeat asiat pystytään ratkaisemaan. Esimerkiksi markkinoinnin ja myynnin yhteistyön sujuvuus on yksi menestymistekijöistä.

3. Ihmiset ostavat ihmisiltä

Kyllä. Viime kädessä kaupat tehdään yhä useimmiten ihmisten kanssa. Varsinkin B2B-organisaatioissa. Markkinoinnin teknologioiden yksi keskeinen hyödyntämistapa on myynnin tehostaminen asiakkaista kerätyn tiedon pohjalta. Puhutaankin markkinointi- ja myyntivalmiista liideistä, joille on rakennettu määritykset alustaan. Markkinoinnin automaation avulla pystytään varmistamaan, että kontaktoitavilla henkilöillä on todennettu kiinnostus tietyn tuoteryhmän tuotteisiin ennen kuin heitä lähestytään. Voidaan helposti varmistaa, että henkilöt ovat saaneet yritykseltä riittävästi tietoa tuotteista ja palvelumallista, ja myynnille voidaan muodostaa näistä kontakteista usein valmiit listat jatkotyöskentelyä varten. Samoin myös myynnin toimintaa voidaan analysoida tarkemmin toimivimpien mallien kehittämisessä.