Markkinointi / Sharpspring

Digitaalinen markkinointi on jatkuvaa oppimista ja optimointia

Digitaalinen markkinointi on jatkuvaa datapohjaista variointia ja kehittelyä. Parhaimmillaan asiakasymmärrys kasvaa ja tulokset paranevat kierros kierrokselta. Markkinoinnin alustan käyttöönotto ja markkinoinnin automatisoinnin aloittaminen on kiehtova uuden alku.

Lue artikkeli

Dialogi käyntiin – markkinointi ❤️ myynti

Useimmat markkinoinnin alustat kuten Sharpspring yhdistävät myynnin ja markkinoinnin työkalupakit yhden järjestelmän alle. Tälle on syynsä. Menestyvä liiketoiminta vaatii erityisesti nykymaailmassa myynnin ja markkinoinnin jatkuvaa vuoropuhelua ja dataohjautuvuutta. Tämä tulee mahdolliseksi kun alustaan muodostuu molemmat maailmat yhdistävä data, jonka pohjalta voidaan arvioida viestinnän vaikuttavuutta ja myynnin tuloksellisuuden kehittymistä.

Markkinoinnin tavoitteena on kuljettaa tai nurturoida yhtiön prospekteja liideiksi ja edelleen yhtiöön sitoutuneiksi asiakkaiksi mahdollisimman tehokkaasti. Tämä vaatii markkinoinnin ja myynnin saumatonta yhteistyötä, eikä avoimen dialogin merkitystä voikaan korostaa liikaa. Toimivat arjen käytännöt luodaan vuoropuhelulla molempien osapuolten tarpeista, ajankohtaisista kampanjoista ja asiakkuuksiin liittyvistä tavoitteista.

Relevantin kontaktikannan rakentaminen markkinoinnin keinoin edellyttää jatkuvaa optimointia ja oppimista. Ideaalitilanteessa myynti pystyy hyödyntämään järjestelmässä syntyvää dataa ja palauttamaan ymmärryksen takaisin markkinoinnin käyttöön, jolloin tekemisestä tulee tuloksellista jatkuvalla optimoinnilla ja varioinnilla kierros kierrokselta.

Data hyötykäyttöön reaaliajassa

Yhteinen konsolidoitu data mahdollistaa oikea-aikaisen näkyvyyden markkinoinnin ja myynnin tilaan, vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen. Tämä mahdollistaa dataohjautuvan tekemisen ja jatkuvaan paranteluun perustuvan organisaation toiminnan.

Kun sekä myynti että markkinointi käyttävät samaa alustaa, data asiakkaan liikkeistä ja resonoivista sisällöistä on välittömästi myynnin käytössä. On aivan eri asia kontaktoida henkilöä, jonka taustatiedot, kiinnostuksen kohteet ja ostamisen harkinnan vaiheet ovat tiedossa kuin ottaa yhteyttä ”kylmiltään”. Alustaan kertyvän tiedon perusteella myynnin aika ohjautuu "kylmäkontaktoinnista" yhtiön palveluista aidosti kiinnostuneiden ja ostamista harkitsevien henkilöiden kontaktointiin.

Markkinointi voi tunnistaa ja automatisoida viestintää ostopäätöksen harkinnan eri vaiheissa ja näin syventää ymmärrystä tarpeista ja pitää yrityksen palvelut mielessä vahvana vaihtoehtona. Parhaimmillaan markkinointi voi kuljettaa liidin harkinnan eri vaiheista ostopäätökseen viestimällä oikea-aikaisesti harkintavaiheisiin liittyvistä asioista epävarmuuksia poistaen. Hyvin kohdennetusta ja oikea-aikaisesta markkinoinnista muodostuu parhaimmillaan palvelu, jota toivotaan ja jota odotetaan.

Mitä dataa kannattaa kerätä – mikä on juuri meille tärkeää?

Markkinoinnin alustat kuten Sharpspring kerää moninaista dataa kohdeyleisöistä. Tällä datalla pääsee jo pitkälle, kun eri yleisöjä segmentoidaan ja viestintää automatisoidaan. Yritysten liiketoimintaan liittyy usein myös yksilöllisiä tietotarpeita onnistuneen viestinnän kohdentamisen ja myynnin aikaansaamiseksi. Käyttöönoton yhteydessä on syytä kartoittaa vaadittavat tiedot onnistuneen markkinoinnin ja myynnin saavuttamiseksi ja luoda alustaan tarvittavat räätälöidyt tietokentät sekä suunnitella taktiikat tietojen keräämiseksi.

Ota optimointi ja datan analyysi osaksi työnkulkua. Uudet työkalut mahdollistavat helpon datapohjaisen konversiopisteiden optimoinnin. Voit esimerkiksi luoda otoksen kohdeyleisöstäsi ja kilpailuttaa erilaisia markkinointiviestejä keskenään pienemmällä ryhmällä. Tuloksia voi seurata reaaliaikaisesti ja alusta esittää sinulle parhaat suoriutujat, joiden pohjalta voit tuottaa koko yleisölle toimitettavan lopullisen sisällön. Tätä kutsutaan AB- tai multivarianttitestaamiseksi.

Markkinoinnin automaatiossakin suuret linjat ovat lillukanvarsia tärkeämpiä. Mikäli datan hyödyntäminen tuntuu haastavalta, ymmärrystä voi kasvattaa esimerkiksi kvartaaleittain tehtävän datakatsauksen avulla. Datasta tulee tunnistaa ne pisteet, jotka vaikuttavat parhaiten konversioon. Kun keskityt hiomaan niitä, olet jo pitkällä.

Kohti nurturointiohjelmia pitkäjänteisen ja priorisoidun sisältöjen kehittämisen kautta

Kun arjen prosessit ovat kunnossa, on aika syventää suhdetta eri kohderyhmien kanssa. Laadukas sisältömarkkinointi on tehokas työkalu kohderyhmän ostokäyttäytymisen ohjaamiseen ja markkinassa erottumiseen. Erilaisia osuvasta sisältömarkkinoinnista, kontaktoinnista ja räätälöidyistä tarjouksista rakennettuja nurturointiohjelmia rakentamalla voidaan niin kypsyttää kontakteja kohti asiakkuutta kuin vaalia olemassa olevia asiakkuuksiakin.

Sisältöjen ja automatisoitujen kampanjoiden kanssa kannattaa lähteä liikkelle priorisoidusti tärkeimmistä. Sisällöt kannattaa suunnitella puhutteleviksi, selkeää lisäarvoa tuoviksi ja aikaa kestäviksi. Kun ajan mittaan sisältöjä alkaa olemaan saatavilla laajemmin, myös nurturointikampanjoiden toteuttaminen helpottuu, sillä laadukkaasti tuotettua sisältöä voi ja tulee uudelleenhyödyntää sopivissa kohdin.

Ota yhteyttä! Keskustellaan digitaalisen markkinoinnin kehittämisestä sekä edustamamme Sharpspring-alustan mahdollisuuksista.

Jarno Malaprade
jarno.malaprade@tietotalo.fi
040 5461110

Kirjoittaja on Tietotalon markkinointipäällikkö ja palvelumuotoilun asiantuntija, jolla on 14 vuoden kokemus viestinnästä, palvelumuotoilusta ja vaativista tietojärjestelmähankkeista.