Tietotalon toimitusjohtaja Mika Pitkämäki:

Terveydenhoitoala tarvitsee digitaalista visionäärisyyttä

Terveydenhoitoala on digitaalisen murroksen äärellä. Oikein tehtynä digiloikka tehostaa terveydenhuollon arkea, parantaa tiedonkulkua ja palveluiden saatavuutta sekä avaa myös uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

Yksityisellä puolella tämä ymmärretään jo vahvasti. Nyt samaa ajattelutapaa tulisi tuoda myös julkiselle puolelle. Byrokraattisten himmeleiden sijaan terveydenhuolto tarvitsee toimivia, asiakaslähtöisiä ja selkeärajaisia ratkaisuja. Strategisesti rakennetuilla terveydenhuollon ekosysteemeeillä parannetaan niin asiakaskokemusta, palvelujen saatavuutta kuin tulostakin. Viime kädessä onnistumisen resepti on melko yksinkertainen. Varmistetaan, että asiakas saa tarvitsevansa palvelut – kuten varattavat ajat, lisätiedot ja laboratoriotulokset – samasta käyttöliittymästä, kätevästi, tietoturvallisesti ja ymmärrettävässä muodossa. Samalla palvelut rakennetaan vahvalle tukijalalle: päätökset perustuvat vahvaan toimialaymmärrykseen, ja taustajärjestelmät integroituvat kokonaisuuteen saumattomasti. Asiakasvirran tulisi soljua terveydenhuollon palveluiden läpi ketterästi ja vaivattomasti.

Peräänkuulutankin kaikilta terveydenhuollon toimijoilta digitaalista visionäärisyyttä ja rohkeutta; kun oikea tahtotila löytyy, me ammattilaiset kyllä sparraamme, konseptoimme, kehitämme ja toteutamme. Digitaalisen roadmapin kirkkaimpana johtotähtenä tulisi olla saumaton hoitopolku, jonka tuloksena kaikki voittavat.

Toimivuutta, asiakaslähtöisyyttä ja selkeyttä

Yksityisen terveydenhuollon ajattelutapaa tulisi tuoda myös julkiselle puolelle. Byrokraattisten himmeleiden sijaan terveydenhuolto tarvitsee toimivia, asiakaslähtöisiä ja selkeärajaisia ratkaisuja

Mika Pitkämäki
Toimitusjohtaja, Tietotalo Infocenter Oy

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla palveluistamme terveydenhuollon alalle? Ota yhteyttä ja jutellaan!

Mika Pitkämäki