Tjänster

Digitala tjänster för krävande lösningar

Tietotalo har flera år av erfarenhet av planerandet och utförandet av digitala tjänster. Våra tjänster täcker alla skeden av programutvecklingen, från planer till uppehåll.

Planering

Vårt designteam hjälper med att hämta ordning i kaos och klarhet till komplexa helheter. Våra experter planerar och visualiserar minnesvärda och användarvänliga digitala tjänster.

Service design

Våra service designers fungerar som experter och resurs för din organisation i den allt mer digitala världen. Vi hjälper er utnyttja de nya affärsmöjligheterna som denna digitalisering medför.

UX design

Vår uppgift är att utveckla lättanvändbara och -tillgängliga lösningar. Vi finjusterar användarupplevelsen och bygger snabbt prototyper som är lätta att testa.

Visuell design

Den grafiska designen ger tjänsten dess identitet och anda. Vi planerar intrycksfulla webtjänster som också är tillgängliga, lätta att använda och intuitiva.

Användarundersökningar

Nyckelfaktorn i en lyckad användarupplevelse är undersökningar gjorda med de verkliga användarna av tjänsten. Vi använder projektanpassade undersökningar för att styra utvecklingen av projektet.

Applikationsutveckling

Vi utvecklar kvalitativa digitala tjänster som stöder affärsverksamheten och använder alltid tidsenliga teknologier.

Teknisk planering

En fungerande arkitektursplan är ryggraden av applikationsutvecklingen. Vi evaluerar alternativa lösningar av kombinationer av nuvarande systemen och möjligheterna av nya teknologier.

Webtjänster

Att utföra kundcentrerade tjänster kräver djupt teknologiskt kunnande och förståelse av kundupplevelsen. Vi utför websidor, webb butiker och andra digitala tjänster med smidiga metoder och passande plattformar.

Mobilapplikationer

Vi utvecklar högklassiga mobil och webb applikationer för våra kunders affärsverksamhetsmålsättningar. I våra mobilapplikationer kombineras lättanvändbarhet, smarta integrationer och smidigt uppehåll.

Integrationer

Smarta integrationer ligger i centrum för digitaliseringen. Våra integrationslösningar effektiverar verksamheten genom att automatisera processer och möjliggöra användningen och berikandet av data.

Kontinuerliga tjänster

Vi tar hand om dina tjänster genom hela deras livscykel. Vi bygger kvalitet och funktionssäkerhet genom att automatisera processerna för utvecklingen av tjänsten. Automatiseringen medför också smidig och kostnadseffektiv utveckling.

Kontinuerlig applikationsutveckling

Vi automatiserar centrala processer och molnplattformar enligt allmänna DevOps standarder, och möjliggör på så vis en fungerande kontinuerlig utveckling av lösningar.

Testning

Vi utför automatiserad testning som en del av våra kontinuerliga tjänster. Testning är en del av vår kvalitetssäkring, som garanterar att den digitala tjänsten fungerar enligt de fastställda kraven också i en snabb uppdateringscykel.

Övervakning

Automatiserad övervakning av tjänsten garanterar dess funktion och en kort reaktionstid på eventuella fel. Smart övervakning kan förutse ändringar i applikationsmiljön och på så vis kan man motarbeta att fel uppstår.

Tekniskt stöd

Vår stödtjänst fixar tekniska feltillstånd och hjälper våra kunders administratörer i dagliga problemfall.

Experttjänster

Vi arbetar för våra kunders succéer på nätet också genom våra expert-, marknadsförings-, webbinnehålls- och konsulttjänster.

Konsultering

Våra experter konsulterar organisationer i utvecklingen av deras webbtjänster med en bred förståelse av flera branscher. Vi har speciellt kunnande inom turism, hälsovårds och utbildningsbranschen samt offentliga tjänster.

Digital marknadsföring

Vi representerar Sharpspring automatiserad marknadsföring i Finland. Vårt team kan hjälpa er ta i bruk Sharpspring, integrera det med existerande system och stöda i dess dagliga bruk.

Innehållsproduktion

En utmärkt webbtjänst kräver utmärkt innehåll. Våra experter inom innehållsproduktion och digital marknadsföring formar en djup förståelse för just er webbtjänst, och stöder er i innehållsrelaterade utmaningar, så som tillgänglighet.

Utbildning

Vi utbildar ert team att använda våra lösningar effektivt och förstå sökmotoroptimering och tillgänglighet som en del av webb innehållet.

Vill du höra mera om våra tjänster?

Vill du höra mera om våra tjänster eller diskutera hur vi kunde hjälpa med att får er organisation nå mera framgångar på webben? Ta kontakt!

Mika Pitkämäki

Verkställande direktör

050 555 3630
mika.pitkamaki@tietotalo.fi

Jari Auranen

Jarno Malaprade

Marknadsföring, service design

040 5461110
jarno.malaprade@tietotalo.fi