Asiakastarina / Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tietotalo on Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkokehittämisen kumppani

Suomen yrittäjälähtöisin ammattikorkeakoulu panostaa verkkopalveluidensa jatkuvaan kehittämiseen. Jamk.fi palvelee lukuisia kohderyhmiään koko ajan uudistuvana pääviestintäkanavana. Viimeisimpänä toteutimme Jamk UP -verkkokauppapilotin, jolla haetaan kokemuksia koulutusten myynnistä verkossa.

Käyttäjät ja mobiili edellä suunniteltu verkkopalvelu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tarjoaa korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, ammatillista opettajakoulutusta, avoimia ammattikorkeakouluopintoja ja täydennyskoulutusta. Opiskelijoita Jamkissa on yli 8 000 ja henkilöstöä noin 600.

Jamkin verkkopalvelun tulee vastata monenlaisiin vaativiin tarpeisiin - palvella käyttäjäryhmiään, toimia ajankohtaisena viestintäkanavana ja täyttää sivustolle asetetut lakisääteiset kriteerit.

Verkkosivujen ollessa yksi tärkeimmistä viestintäkanavista, on käyttäjäryhmien ja sivuston palvelupolkujen suunnitteluun paneuduttu kunnolla. Konsepti onkin kestänyt hyvin aikaa ja Jamk.fi rakentuu edelleen kolmeen pääalueeseen: koulutus, palvelut yrityksille ja tutkimuksen ja kehityksen osio.

Jamk on luottanut verkkopalvelualustana Episerveriin jo useamman vuoden ajan. Valintaan vaikutti järjestelmän monipuoliset ominaisuudet sekä sen muokkautuvuus myös tulevaisuudessa vaihtuviin tarpeisiin. Keskeinen kriteeri oli myös järjestelmän toimittajariippumattomuus. Sitä mukaa kun verkkopalvelualustaa on päivitetty uusiin versioihin, on otettu käyttöön uusia sisällöntuottajia ja loppukäyttäjiä palvelevia työkaluja.

Täysin mobiilioptimoidusti toteutettu sivusto pohjautuu Episerverin lohkoajatteluun, jolloin sivuston eri sisältöalueet on toteutettu lohkoihin joita voi vaivattomasti tuoda tarvittaviin kohtiin sivustoa. Ulkoasultaan verkkopalvelu luo positiivista brändimielikuvaa JAMKista yhtenä Suomen parhaista ammattikorkeakouluna.

Tänä päivänä verkkosivustojen tulee olla jatkuvasti kehittyviä ja ajankohtaisia palveluja, jotka tuovat kävijöilleen selkeää lisäarvoa ja hyötyä. Tähän tarpeeseen Jamk pyrkiii vastaamaan jatkuvalla kehittämisellä ja käyttäjiensä kuuntelemisella sekä sisällöntuottajiensa jatkuvalla kouluttamisella.

  • Palvelumuotoilu
  • Konseptointi
  • Tekninen toteutus
  • Sisällöntuotanto
  • Jatkuva kehittäminen

Jamk UP - koulutusten shoppailupaikka verkossa

Toteutimme keväällä 2019 Jamkille verkkokauppapilotin koulutustarjonnan verkkomyyntiä varten. Verkkokauppapilotti toteutettiin räätälöitynä ratkaisuna Episerver-alustalle. Pilotissa kerättiin tietoa verkkokaupan laajentamista ja jatkokehittämistä varten muun muassa käytettävyyden ja toimintojen osalta.

Vastasimme verkkokaupan konseptista, teknisestä toteutuksesta ja käyttöönottamisesta.

Asiakaskommentti

"Mennään yhä enemmän suuntaan, että kumppanilla pitää olla sekä teknistä että viestinnän osaamista. Tämä on meille etu, että Tietalossa on näitä molempia"

Nina Viertorinne
Digitaalinen markkinointi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Verkkopalvelu kehittyy sisältölähtöisesti

Teknisen asiantuntemuksen lisäksi Tietotalo tarjoaa Jamkille sisällöllistä sparrausta ja valmennusta sekä koulutusta julkaisujärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen viestinnässä ja markkinoinnissa.

Jamkin viestintä halusi yhtenäistää lukuisten sisällöntuottajiensa toimintatapoja sekä tarjota heille jatkuvaa tukea verkkosisältöjen kehittämiseen. Tähän tarpeeseen Tietotalon sisältöpalvelun asiantuntijat tarjosivat puolen vuoden mittaisen valmennusohjelman, joka sisälsi workshop-päivän sekä seitsemän palautekeskustelua sisältöklinikoiden muodossa.

Jamkin ja Tietotalon valmennusyhteistyö aloitettiin workshopilla, johon osallistui laajalti sisällöntuottajia ammattikorkeakoulun eri osastoilta. Workshop-päivän jälkeisissä klinikoissa käsiteltiin muutamia laajempia sisältökokonaisuuksia Jamkin sivustolla, verkkoanalytiikan perusteita ja sen hyötyjä sisällöntuottajille sekä kuvien käyttöä sivustolla. Ohjaava teema klinikoissa oli tuoda paremmin esiin sivustokävijän tarpeita ja sen myötä kehittää sivujen käytettävyyttä.

- Tärkein anti meille on ehkä ollut, että sisällöntuottajamme, muutkin kuin markkinoinnin ja viestinnän väki, ovat saaneet inspiraatiota ja ideoita kehittää omia vastuusivujaan. Usein kyse on lopulta aika pienistä muutoksista, jotka parantaisivat sivujen käytettävyyttä huomattavasti, toteaa Jamkin digitaalisesta markkinoinnista vastaava Nina Viertorinne toteaa.

Jamk lukuina

8500 opiskelijaa

30 tutkintoa

8 eri koulutusalaa

Ota yhteyttä ja jutellaan

Haluatko kuulla lisää Jamkin toteutuksesta tai palveluistamme? Ota yhteyttä ja jutellaan!

Mika Pitkämäki