Kerätyn tiedon pohjalta Tietotalo pystyy jatkokehittämään Jamkin sivustoa, jotta sillä pystyttäisiin vastaamaan entistä paremmin sisällöntuottajilta itseltään nouseviin tarpeisiin.

Vaikka sisällön toistetaan nykyään olevan kuningas digitaalisessa markkinoinnissa, vanhentuneet verkkosivut ja julkaisujärjestelmät usein enemmänkin rajoittavat kuin tukevat sisällöntuottajien luovuutta. Verkkopalveluja tuliksikin entistä laajemmin kehittää sisältö edellä eli sisältöammattilaisilta ja muilta sivuston käyttäjiltä ja päivittäjiltä nousevien toiveiden mukaisesti.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on verkkopalvelujensa kehittämisessä lähtenyt vahvasti tälle tielle yhdessä Episerver-kumppaninsa Tietotalon kanssa. Teknisen asiantuntemuksen lisäksi Tietotalo tarjoaa Jamkille sisällöllistä sparrausta ja valmennusta sekä koulutusta julkaisujärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen viestinnässä ja markkinoinnissa.

- Mennään yhä enemmän suuntaan, että pitää olla sekä teknistä että viestinnän osaamista. Tämä on meille etu, että Tietalossa on näitä molempia, Jamkin digitaalisesta markkinoinnista vastaava Nina Viertorinne toteaa.

Workshopissa kasvot tutuksi ja ohjeistus kuntoon

Jyväskylän ammattikorkeakoulu palvelee verkkosivuillaan lähes 8000 opiskelijaa ja 600 henkilökunnan jäsentä. Myös sivuston päivitysvastuu on jaettu lukuisille eri henkilökunnan jäsenille, ja tämän vuoksi Jamkilla on jatkuva tarve huolehtia käytäntöjen yhtenäisyydestä sekä sitouttaa laaja tekijäporukkaa verkkotekemiseen ja yhteisiin tavoitteisiin.

Jamkin ja Tietotalon valmennusyhteistyö aloitettiin workshopilla, johon osallistui laajalti sisällöntuottajia ammattikorkeakoulun eri osastoilta. Päivän aikana Tietotalon kouluttajat kävivät heidän kanssaan läpi Jamkin nykysivuston sisältöjä ja niiden kehitysmahdollisuuksia, hyvän verkkosisällön tunnusmerkkejä, sisältöjen hakukoneoptimointia sekä sisällön visuaalisen asettelun parhaita käytäntöjä. Koulutuspäivä rakennettiin niin, että jokaisesta aihepiiristä oli aina alustus ja sen jälkeen siihen liittyviä tehtäviä. Näin päivään saatiin vuorovaikutteisuutta ja päästiin yhdessä pohtimaan, miten sivustoa kehitetään entistä paremmin käyttäjiä palvelevaksi.

- Sisällöntuottajien koulutus oli inspiroiva ja asiantunteva. Saimme koulutuspäivän aikana paljon uusia ideoita sisältöjen kehittämiseen ja asioiden esittämiseen käyttäjälähtöisesti. Myös perusasioita on hyvä kerrata aika ajoin, lisää Viertorinne.

Käyttäjälähtöisyys sisältöklinikoiden teemana

Sisällöntuottajien koulutuksen jälkeen yhteistyötä jatkettiin sisältöklinikoilla. Tietotalon sisältöklinikka on asiakaskohtaisesti räätälöity sisällöntuotannon valmennusohjelma. Valmennuksen aikana asiakas ja Tietotalon sisältöammattilaiset työskentelevät kiinteästi yhdessä määritettyä tavoitetta kohden.

Jamkin kanssa painopisteet määritettiin yhdessä etukäteen. Klinikoissa käsiteltiin muutamia laajempia sisältökokonaisuuksia Jamkin sivustolla, verkkoanalytiikan perusteita ja sen hyötyjä sisällöntuottajille sekä kuvien käyttöä sivustolla. Ohjaava teema klinikoissa oli tuoda paremmin esiin sivustokävijän tarpeita ja sen myötä kehittää sivujen käytettävyyttä.

- Tärkein anti meille on ehkä ollut, että sisällöntuottajamme, muutkin kuin markkinoinnin ja viestinnän väki, ovat saaneet inspiraatiota ja ideoita kehittää omia vastuusivujaan. Usein kyse on lopulta aika pienistä muutoksista, jotka parantaisivat sivujen käytettävyyttä huomattavasti.

Seuraava vaihe yhteistyössä on se, että sisältöklinikoiden kautta nousseita ideoita huomioidaan sivuston teknisessä kehittämisessä.

- Sisältöklinikka on ketterä tapa lähteä kehittämään verkkopalveluaan sisältölähtöisesti. Varioimme kokonaisuuden asiakaskohtaisesti ja siksi klinikka sopii hyvin eri tarpeisiin ja eri kokoisille organisaatioille. Verkkosisältöjen suunnitelmallisella ja jatkuvalla kehittämisellä loppukäyttäjien tyytyväisyys palvelua kohtaan kasvaa, täydentää Satu Soitula Tietotalosta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimimme laajassa kansainvälisessä verkostossa. Opiskelijoita meillä on yli 8 000 ja henkilöstöä noin 600. Lue lisää.