Palvelumuotoilu

Tuloksen tekemistä asiakas keskiössä

Näkemyksellinen palvelumuotoilu hyödyntää organisaation hiljaista tietoa, rakentaa ratkaisukeskeistä kulttuuria, sitouttaa henkilöstön muutokseen ja vauhdittaa liiketoimintaa. Palvelumuotoilun avulla luodaan kokonaisvaltainen suunnitelma siitä, minkälainen palvelu rakennetaan, ja miten se toteutetaan. Kaiken keskiössä on palvelun tuottamisen sujuvoittaminen ja asiakas.

Lue lisää 👇Palvelumuotoilussa voidaan toteuttaa Design-ajattelulle tyypillistä ketterää suunnitteluprosessia

 

Kuva: Digitaalisessa palvelumuotoilun projektissa toteutaan usein Design-ajattelulle tyypillistä ketterää suunnitteluprosessia.

Palvelumuotoilullinen ote sitouttaa muutokseen ja tuottaa parhaan asiakaskokemuksen

Palvelumuotoilu on systemaattinen kehittämisote, jossa inventoidaan ja uudelleenjärjestellään organisaation rersurssit kuten ihmiset, välineet, prosessit ja tieto/data niin, että palvelutuotanto sujuvoituu ja loppuasiakkaan palvelukokemus paranee.

Hyvä palvelumuotoilu nostaa asiakastarpeet keskiöön. Tällöin fokus on aidosti toimivien digitaalisten palveluiden luomisessa, ei yksittäisissä teknologioissa. Muita onnistuneen palvelumuotoilun keskeisiä kulmakiviä ovat selkeä tavoitteenasetanta, aito arvonluonti sekä iteroiva kehittäminen.

Palvelumuotoilullisen jatkuvan kehittämisen ajatuksen omaksunut organisaatio saa kehittämisotteesta monia hyötyjä. Organisaation kulttuuri muovautuu passiivisesta ongelmakeskeisestä toteamisesta kohti ratkaisukeskeistä uudistamisen kulttuuria. Samalla turhia siiloja purkautuu, vaikeiden asioiden kommunikointi helpottuu, osallistettu henkilöstö sitoutuu paremmin muutokseen. Organisaatio innovoi ja kehittää palvelutuotantoa jatkuvasti.

Tavoitteellisia palvelupolkuja ja ideoiden aitoa testaamista

Palvelumuotoiluprosessi käynnistyy yhteisen näkemyksen luomisesta: siitä, missä ollaan nyt, mihin ollaan tähtäämässä ja miten sinne päästään. Tunnistettujen asiakastarpeiden ja organisaation vaatimusten pohjalta mallinnetaan palvelupolkuja, jotka luovat perustan palvelun informaatioarkkitehtuurin, toiminnallisuuksien ja sisältöjen suunnittelulle. Suunnittelussa otetaan vahvasti huomioon myös saavutettavuus sekä erilaiset löydettävyyden tavat. Lopuksi konsepti testataan (proof of concept eli PoC), ja palvelumalleja testataan oikeilla käyttäjillä. Tässä vaiheessa palvelulle asetetaan myös selkeät tavoitteet ja mittarit, jotta onnistuminen voidaan varmuudella todentaa.

Näkökulmia palvelukehitykseen

Kokonaisvaltaisessa palvelukehityksessä asiakastyytyväisyyteen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät näkökulmat huomioidaan moniulotteisesti. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

 • Älykkäät integraatiot
 • Dokumentinhallinta
 • Prosessit ja työkulut
 • Verkkokauppa
 • Ajanvaraustoiminnot
 • Asiakkuudenhallinta ja asiakaspolkujen optimointi
 • Myynnin ja markkinoinnin automatisaatio
 • Sisällönhallinnan järjestelmät (Tietotalon käytössä mm. InfoWeb Core, WordPress ja Optimizely (ent. Episerver)
 • Tiedon- ja aineistonhallinta
 • Verkkoanalytiikka
 • Monikielisyys
 • Saavutettavuus
 • Kyberturvallisuus
 • Monikanavaisuus
 • Käyttäjäkokemus
 • Erilaiset työnkulut

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää.

Jarno Malaprade

Markkinointi, palvelumuotoilu

040 5461110
jarno.malaprade@tietotalo.fi

Aleksi Brunni

Projektipäällikkö, palvelumuotoilija

040 062 4078‬
aleksi.brunni@tietotalo.fi