Headless CMS

Headless-sisällönhallinnan alusta palvelee Lomarenkaan verkkokaupassa – mitä headless tarkoitaa ja minkälaisia hyötyjä ratkaisutapa tarjoaa?

Lomarengas on Suomen johtava mökkivuokrauspalvelu, joka tarjoaa asiakkailleen yli 3900 lomakohdetta ympäri Suomea. Tietotalo vastaa Lomarenkaan verkkokaupan, mökkien omistajatyökalujen ja moninaisten taustapalveluiden kehittämisestä aina erilaisiin järjestelmäintegraatioihin. Viimeisimpänä hankkeena on uudistettu verkkokaupan sisällönhallinta palvelemaan tunnistettuja uusia tarpeita. Verkkokauppaan otettiin käyttöön headless-sisällönhallinnan ratkaisu, jonka ansiosta sisältötyö sujuvoitui ja sisällön jakelua eri käyttötarkoituksiin helpottui. Tässä artikkelissa kysytään, mikä on headless-alusta ja minkälaisia hyötyjä se tarjoaa yrityksen liiketoiminnalle, markkinoinnille ja sovelluskehitykselle

Lue lisää alta 👇

Tulevaisuusvarma sisällönhallinnan periaate ja skaalautuva rajapintakeskeinen arkkitehtuuri

Osana laajempaa uudistusta Lomarenkaan oli tärkeää kehittää myös sisällöntuotantoa. Tavoitteena oli viedä sisällöntuotanto helposti integroituvaan alustaan, joka vastaa sekä jo tunnistettuihin että myös moninaisiin tuleviin tarpeisiin. Uudistukselle asetettujen tavoitteiden vuoksi oli selvää, että uuden alustan tulee olla "headless" eli siinä hallittavan sisällön tuli olla irrallaan sen esitystavoista. Tällainen ratkaisu tarjoaa monenlaisia etuja markkinointiin ja palveluviestintään sekä uudenlaista joustavuutta sovelluskehitykseen.

Lomarengas päätyi ottamaan käyttöön Microsoftin sovellusteknologiaan perustuvan Orchard-sisällönhallinnan järjestelmän, johon Tietotalo on tuottanut useita erilaisia lisäkyvykkyyksiä. Avoimeen lähdekoodiin perustuva Orchard tarjoaa vakautta, tietoturvaa ja modulaarisena alustana myös ketterää laajennettavuutta uusien tarpeiden ilmetessä. Ratkaisu on osa siirtymää monoliittisista alustoista kohti skaalautuvaa mikropalveluiden arkkitehtuuria.

Monoiliiteista mikropalveluihin_web.jpg

Kuva: Headless CMS on osa siirtymää monoliittisista järjestelmistä kohti helposti skaalattavaa mikropalveluiden arkkitehtuuria.

Uudenlaisia mahdollisuuksia markkinoinnin, palveluviestinnän ja sovelluskehityksen käyttöön

Toisin kuin perinteiset sisällönhallintajärjestelmät, headless-ratkaisut on suunniteltu rajapintalähtöisesti ja siinä erotetaan itse sisältö sen esitystavoista ja kanavista. Tämä tarkoittaa, että sisältöjä voi kuljettaa sujuvasti eri käyttötarkoituksiin ja toteuttaa esityspinta aina tilanteeseen sopivilla teknisillä ratkaisuilla. Ratkaisutapa on tulevaisuusvarma ja suunniteltu kehittymään muuttuvien liiketoimintatarpeiden mukana.

Headless-alusta tarjoaa aikaisempaa parempaa joustavuutta ja nopeampaa reagointikykyä markkinoiden ja teknologioiden muutoksiin. Kun yritykselle tulee käyttöön uusi digitaalinen palvelukanava kuten mobiilisovellus, ei uutta kanavaa varten tarvita laajoja taustajärjestelmän muutoksia ja mittavaa sisältötyötä kun arkkitehtuuri mikropalveluineen on laajennettava optimoitujen rajapintojen kautta. Headless CMS tarkoittaakin osaltaan joustavuutta, tulevaisuusvarmuutta ja kustannustehokkuutta. Se on tapa mallintaa ja organisoida yrityksen markkinoinnin, asiakaspalvelun ja asiakaspolkujen sisällöt uudelleenkäytettävään muotoon ja yhteen keskitettyyn paikkaan.

Markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta headless-ratkaisutapa tarjoaa monia etuja perinteiseen lähestymistapaan nähden:

 • Monikanavaisuus: Yksi alusta voi palvella useita eri kanavia, kuten verkkosivuja, mobiilisovelluksia, sähköpostimarkkinointia, myymälöiden infonäyttöjä ja jopa printtimediaa.

 • Nopea julkaisu: Arkkitehtuuri tukee nopeaa julkaisua. Ratkaisutavan joustavuuden ansiosta uusien ominaisuuksien ja kanavien lanseeraus on nopeampaa.

 • Personointi: Mahdollistaa käyttäjäkokemuksen räätälöinnin eri kanavissa ja käyttäjäpoluilla dynaamisesti ja reaaliaikaisesti esim. CRM/CXP-integraation avulla.

 • Kustannustehokkuus: Yhden järjestelmän ylläpito useiden sijaan vähentää kustannuksia pitkällä aikavälillä.

 • Skaalautuvuus: Järjestelmä voi kasvaa liiketoiminnan mukana ilman suuria muutostöitä. Uusia sisältömalleja voidaan ottaa käyttöön ja niihin liittyvät sisällöt tarjoilla tarvittaviin kanaviin.

 • Integraatiot: Ratkaisutapa helpottaa kolmansien osapuolten palveluiden, kuten CRM- ja ERP-järjestelmien, integrointia osaksi palveluprosessia.

 • Monikielisyys ja kansainvälistyminen: Headless-alusta helpottaa monikielistä ja monikulttuurista sisällönhallintaa ja mahdollistaa joustavamman tavan tuottaa käännöksiä esim. tekoälypohjaisesti.

Joustavaa sovelluskehitystä aina sopivimmilla teknologioilla

Samalla kun markkinointi ja palvelutuotanto hyötyvät headless-ratkaisusta, se vaikuttaa merkittävästi myös sovelluskehittämiseen. Koska headless-ratkaisussa sisällöt ja niiden esittämiskerros ovat toisistaan riippumattomia, voivat kehittäjät valita vapaasti kuhunkin tapaukseen parhaiten sopivimmat teknologiat ratkaisun toteuttamiseen. Samalla sovelluskehityksestä tulee tehokkaampaa, sillä sovelluksen esityspintaa ja taustajärjestelmää voidaan kehittää samanaikaisesti, modulaarisesti ja rajapintakeskeisesti.

Headless-ratkaisut tarjoavat perinteisiin CMS-monoliitteihin verrattuna myös parempaa tietoturvaa. Kun esityspinta ja alustan hallinta on erotettu toisista, ei hyökkääjä pääse käsiksi taustajärjestelmään samalla tavalla kuin perinteisissä julkaisualustoissa, joissa esityspinta perustuu saman järjestelmän omiin komponentteihin.

Tietotalon toteuttaman ratkaisun ansiosta Lomarengas voi:

 • Hallita sisältöä yhdessä paikassa sujuvin työkaluin ja julkaista sitä useissa eri kanavissa osana markkinointia ja palveluviestintää.

 • Räätälöidä asiakaskokemusta dynaamisesti (CRM- ja CXP-alustaintegraation avulla).

 • Integroida kokonaisuuteen kolmansien osapuolien palveluita saumattomasti.

Tietotalon asiantuntemus on ollut avainasemassa projektin onnistumisessa. Osaamisalueet, jotka tulivat käyttöön tässä projektissa, ovat:


 • Palvelumuotoilu ja UX/UI-suunnittelu

 • Backend- ja frontend-sovelluskehitys

 • Integraatiot ja API-kehitys

 • Tietoturvan ja suorituskyvyn optimointi

Ota yhteyttä

Kerron ratkaisuistamme mielellämme lisää. Ota yhteyttä tai varaa juttuhetki suoraan verkossa sinulle sopivaan ajankohtaan.

Jarno Malaprade

Markkinointi, palvelumuotoilu

040 5461110
jarno.malaprade@tietotalo.fi