Grand One 2021

Tietotalo osallistuu Grand One 2021 -kilpailuun Suomenlinnan matkailijan kohdeoppaan suunnittelutyöllä

Grand One on Suomen suurin digitaalisille töille tarkoitettu vuotuinen kilpailu. Tietotalo osallistuu vuoden 2021 kilpailuun Suomenlinnan hoitokunnalle toteutetulla palvelumuotoiluprojektilla, jonka lopputuloksena syntyi Suomenlinnan kävijöitä intuitiivisesti ja kontekstuaalisesti palveleva matkailijan kohdeoppaan palvelukonsepti.

Mobiilioppaan visualisoidut konseptikuvat älypuhelimien ruuduilla

Suunnitteluprojektilla oli kunnianhimoinen tavoite yhdistää koko monimuotoinen Suomenlinna kaikkine eri palveluineen, vierailukohteineen ja nähtävyyksineen yhteen intuitiivisesti käytettävään monimuotoisten kävijäryhmien tarpeet huomioivaan ratkaisuun. Yhtenä keskeisenä tavoitteena oli myös huomioida alueen yrittäjien liiketoiminnalliset tarpeet sekä paikallisten asukkaiden toiveet asuinympäristön kehittämiseksi.

Palvelumuotoiluprojektin lopputuloksena syntyi kokonaisvaltaisesti palveleva kohdeopas, joka kannustaa vierailuun, vaikka kohde ei olisi vielä tuttu tai oma liikkuminen olisi haasteellista, helpottaa palveluiden löytämistä ja auttaa navigoimaan kohteiden välillä, muistuttaa ennakoivasti lähtevästä lautasta ja huolehtii turvallisuudesta vaaranpaikoista varoittamalla.

Tutustu tarkemmin kilpailutyöhön sen esittelysivulla: