rss-testi

 • 29.5.2024 13.54

  Ranuan kunnassa on haettavana varhaiskasvatuksen avustajan toistaiseksi voimassa oleva toimi 29.7.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.

  Avustaja työskentelee varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä ryhmäkohtaisena avustajana. Avustaja ohjaa ja avustaa yhtä tai useampaa lasta, jolla on tuen tarve, tukemalla lasta, lapsen omatoimisuutta ja osallisuutta esiopetus/päiväkotipäivän aikana. Työ saattaa sisältää myös vuorotyötä.

  Työaika on keskimäärin 38,25 tuntia/viikko. Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto.

  Palkkaus KVTS:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

  Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

  Hakemukset tulee jättää www.kuntarekryn.fi:n kautta 27.5. 2024 klo 23:59 mennessä.

 • 29.5.2024 12.07

  Etsimme joukkoomme kolmea määräaikaista varhaiskasvatuksen avustajaa ajalle 27.7.-31.12.2024

  Ranuan varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen avustajan määräaikaisia toimia ajalle 27.7.-31.12.2024.

  Rekrytoimme kaksi henkilökohtaista avustajaa tukea tarvitsevalle lapsille sekä yksi ryhmäkohtainen varhaiskasvatuksen avustaja, joka osallistuu yhdessä muun tiimin kanssa tukea tarvitsevien lasten hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen sekä toteuttaa pedagogiikkaa tehostetun tai erityisen tuen suunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Avustaja ohjaa ja avustaa yhtä tai useampaa lasta, tukemalla lasten omatoimisuutta ja osallisuutta päiväkotipäivän aikana.

  Haemme innostuneisuutta, positiivisen pedagogiikan keinojen tuntemusta, ratkaisukeskeisyyttä sekä hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja omaavaa henkilöä. Varhaiskasvatuksen avustaja huolehtii tukea tarvitsevien lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja tuen tarpeista päivittäisissä tilanteissa yhteistyössä muun tiimin kanssa.
  Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva tutkinto (esim. lähihoitaja, perhepäivähoitaja, koulunkäynninohjaaja) tai aikaisempi varhaiskasvatuksen avustajan työtä tukeva alan kokemus.

  Koulutuksen puuttuessa kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä katsotaan eduksi.

  Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote.

 • 27.5.2024 12.00

  Oletko sinä kesyttämätön luokanopettaja?

  Ranuan Kirkonkylän koulu etsii opetushenkilöstöönsä luokanopettajan viransijaista
  5.8. 2024-31.7.2025 väliselle ajalle. Työnkuvaan kuuluu luokanopettajan tehtävät neljännellä luokalla.

  Ranuan Kirkonkylän koulu on noin 230 oppilaan ja 30 aikuisen yhteisö. Käymme koulua pari vuotta sitten valmistuneissa tiloissa monitoimikeskus Kerkässä. Henkilöstöetuna tarjoamme e-passin (sportti-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut).

  Edellytämme valittavalta hyvää pedagogista osaamista, oppilaslähtöistä ja innostavaa otetta opettamiseen sekä yhteistyökykyistä ja kehittävää työyhteisön jäsenyyttä. Valinta tehdään painottaen haastattelussa esille nousevia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja vuorovaikutustaitoja.

  Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

  Opetusvelvollisuus on 24 h/vko, palkkaus OVTES:n mukainen. Muodollisesti pätevien ehdokkaiden puuttuessa virkaan voidaan valita myös pätevyyttä vailla oleva, tehtävään soveltuva henkilö.

  Viransijaisuuteen valittavan tulee ennen virkasuhteen alkua toimittaa todistukset tutkinnoistaan ja terveydentilastaan sekä rikostaustaote lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä. Viran täytössä noudatetaan kuukauden koeaikaa.

  Mahdolliset haastattelut pidetään haastatteluun valituille erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
  Hakemukset virkaan tulee toimittaa kuntarekry.fi -sivuston kautta 10.6.2024 klo 12:00 mennessä. Lisätietoja antaa Kirkonkylän koulun rehtori Samuli Ahonen, 040 7176597, etunimi.sukunimi@edu.ranua.fi

 • 21.5.2024 13.57

  Etsimme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa uuteen Hillankukan päiväkotiin

  Haemme joukkoomme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 29.7.2024 -31.7.2025. Lastenhoitajana työskentelet uudessa Hillankukan päiväkodissa pidennetyn aukiolon ryhmässä. Hillankukassa on viisi ryhmää, joista yksi on pidennetyn aukiolon ryhmä. Haemme innostuneita, joustavia sekä hyviä tiimityöskentelytaitoja omaavia henkilöitä. Lastenhoitajana osallistut lapsiryhmän kokopäiväpedagogisen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä tiimin kanssa. HIllankukan toiminta-ajatuksessa on vahvasti mukana luonto ja liikunta, joihin päiväkodin ympäristö niin sisällä kuin ulkonakin tarjoaa hyvät mahdollisuudet.

  Kelpoisuusvaatimukset:
  Varhaiskasvatuslain (540/2018) 28§ mukainen kelpoisuus. Tehtävään soveltuu kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnon osilla. Huomioimme myös alalle opiskelevat hakijat.

  Palkkaus määräytyy Kvtes:n mukaisesti.
  Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.
  Tutkintotodistus pyydetään liittämään liitetiedostona.

  Hakemukset tulee jättää Kuntarekryn kautta 5.6.2024 klo 23.59 mennessä.

 • 7.5.2024 16.00

  Oletko sinä kesytön koulunkäynninohjaaja?

  Ranuan Kirkonkylän koulussa on avoinna kaksi koulunkäynninohjaajan tointa ajalle 5.8.-20.12.2024. Molempia toimia voidaan jatkaa myös kevätlukukauden -25 ajan, mikäli valtion hankerahoitus myönnetään haetusti myös vuodelle -25.

  Työhön kuuluu oppilaiden ohjaamista henkilökohtaisesti ja ryhmässä sekä myös ap/ip -toiminnan ohjaamista. Kirkonkylän koululla opiskelee oppilaita yleisopetuksen vuosiluokilla 1.-6. sekä pienryhmissä.

  Arvostamme oppilaslähtöisyyttä, oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja yhteisöllistä työotetta. Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa on tärkeää. Valinta tehdään painottaen haastattelussa esille nousevia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja vuorovaikutustaitoja.

  Tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa työhösi, inspiroivan luontoympäristön, loistavan työyhteisön, tarvittavan perehdytyksen sekä ajanmukaiset koulutilat. Henkilöstöetuna tarjoamme e-passin (sportti-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut).

  Viikkotuntimäärä on vähintään 33h/vko, palkkaus KVTES:n mukainen. Pätevyysvaatimuksena toimeen on koulunkäynninohjaajan tutkinto tai siihen rinnastettavissa oleva tutkinto. Ennen työsuhteen alkua valitun työntekijän on esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikostaustaote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteessa noudatetaan kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset tulee toimittaa 7.6.2024 klo 16 mennessä kuntarekry.fi -sivuston kautta.