Oman terveydentilan haltuunotto

Konseptisuunnittelun taustalla on tavoite laajentaa asiakkaan mahdollisuuksia ja valmiuksia tehdä omaan terveyteen vaikuttavista valinnoista jokapäiväisiä. Konseptissa yhdistetään asiakkaan pääsy henkilökohtaisiin terveystietoihin korkeatasoiseen personoituun terveysaiheiseen sisältöön. Näistä aineksista rakennetaan asiakaskokemukseltaan  korkeatasoinen verkkopalvelu, jossa hoituvat niin asiointi kuin inspiroituminen.


Asiointia pintaa syvemmältä

Palvelun suunnittelussa on haluttu rakentaa asiakkaalle entistä parempi näkymä omiin terveystietoihin sekä asiakassuhteeseen Terveystalon kanssa. Terveyspalvelujen asiakas näkee palvelussa oman hoitohistoriansa sekä lääkemääräykset, diagnoosit, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, tulevat ja menneet vastaanottoajat ja asiakasta hoitaneet asiantuntijat, allergiat, rokotukset sekä terveydentilan seurantatiedot. Palvelun kautta varataan ajat ja voi etsiä lisätietoa ja vinkkejä hoitopolulla eteenpäin. Nämä tiedot ja toiminnot luovat asiakkaalle valmiudet aktivoitua oman terveyden edistämisessä. Tällä on merkittävä rooli oikean hoidon tarjoamisessa ja elämäntapojen muutoksissa onnistumisessa.

Uusi tapa tuottaa terveyttä ja hoitaa potilaita

Oma Terveys on asiakkaan digitaalinen hoitoketju. Digitaalisten välineiden kautta hoitosuhteeseen luodaan uusi näkökulma, kun kaikkiin hoitotilanteisiin ei tarvita fyysistä tapaamista. Kroonisten sairauksien ja elämäntapasairauksen hoidossa uudet palvelutavat ovat merkittävässä roolissa, koska ne mahdollistavat tiiviimmän yhteyden pidon hoitajan ja hoidettavan välillä.

Esimerkiksi yksin diabetestä Suomessa sairastaa 500 000 henkilöä ja vastaava määrä on ilman diagnoosia. Heille uusilla palvelutavoilla pystytään jatkossa tarjoamaan digitaalinen hoitoketju, joka edesauttaa oikean hoidon saamisessa.

Tarjottavan hoidon ja palvelujen lisäksi asiakkaalle tarjotaan henkilökohtaisesti kohdennettuna sellaista terveyteen liittyvää sisältöä, joka edesauttaa asiakkaan terveydentilaa lyhyellä tai pitkällä aikajänteellä sekä antaa asiakkaalle paremmat avaimet oman terveyden haltuunottoon.

Terveyssisällöt

Verkkopalvelun uudistuksen yhteydessä kaksi selkeästi asiakassuhteen eri osa-alueisiin suuntautunutta palvelua yhdistettiin yhdeksi uudenlaiseksi terveyspalveluksi. Uudistuksessa aiemmin selkeästi asiointiin suuntautuneeseen Oma Terveys-palveluun liitettiin Club Terveys-sisältöpalvelu . Uudistettu palvelu vastaa kuluttajien kasvaneeseen sisällönkuluttamisen tarpeeseen. Palvelun sisältöjä personoidaan henkilön omien mielenkiinnon kohteisen ja terveystietojen pohjalta. Sisältövirrassa tulee vastaan esimerkiksi korkealaatuisia artikkeleita ja asiantuntijoiden blogeja. Lisäksi käyttäjille tarjotaan henkilökohtaisia etuja ja tarjouksia. Kaikenkaikkiaan Terveystalo on rakentanut palvelusta modernin markkinoinnin automaation keinoja ja sisältömarkkinoinnin tekniikkaa hyödyntävän asiakkaalle hyödyllistä sisältöä jakavan sisältöpalvelun.

case-terveystalo-showcase1-770-png.png