Terveystalo lanseerasi maaliskuussa ensimmäisenä Suomessa mobiilisovelluksen, joka mahdollistaa asiakkaan terveystietojen säilyttämisen, koko hoitopolun seuraamisen, ajanvarauksen vuorokauden ympäri sekä chat-mahdollisuuden asiantuntijan kanssa. Tietotalo toteutti sovelluksen, joka vaati vahvaa teknologiaosaamista ja ymmärrystä asiakaskokemuksesta.

− Yhteisenä tavoitteenamme jo pitkään jatkuneessa yhteistyössämme on ollut terveyspalveluiden muuttaminen entistä asiakaslähtöisemmiksi digitaalisia palveluja hyödyntämällä. Palveluissa tähdätään helppokäyttöisyyteen sekä oikean ja ajankohtaisen tiedon välittämiseen asiakkaalle omien terveysvalintojen tueksi, kertovat Tietotalon toimitusjohtaja Mika Pitkämäki ja sähköisen asioinnin ohjelmajohtaja Sanna Huttunen Terveystalosta.

Yhteinen intohimo asiakaslähtöisiin terveyspalveluihin

Uuden Oma Terveys -mobiilisovelluksen avulla Terveystalo antaa asiakkailleen entistä paremman mahdollisuuden vaikuttaa oman terveyden ylläpitoon ja hoitoon. Asiakas voi ajasta ja paikasta riippumatta seurata omaan terveydentilaansa liittyviä tietoja. Palvelussa näkyvät mm. lääkemääräykset, diagnoosit, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, tulevat ja menneet vastaanottoajat ja asiakasta hoitaneet asiantuntijat, allergiat, rokotukset sekä terveydentilan seurantatiedot.

− Asiakkaan rooli palvelusuhteessa muuttuu entistä aktiivisemmaksi ja hänellä on käytössään ennennäkemättömän laaja näkymä omaan terveyteensä ja asiakassuhteeseensa, Huttunen sanoo.

Hyvä asiakaskokemus rakentuu käden ulottuvilla olevista omista terveystiedoista, asioinnin monikanavaisuudesta ja asiakkaan kiinnostuksen mukaan räätälöitävistä sisällöistä.

− Asiakaslähtöinen terveyspalveluiden toteuttaminen vaatii kykyä yhdistää teknologiaosaaminen ja ymmärrys asiakaskokemuksesta. Potilastietojen hyödyntäminen mobiilisovelluksessa vaatii osaamista monitasoisista tietojärjestelmistä, kertoo Tietotalon toimitusjohtaja Mika Pitkämäki.

Kuluttajakäyttäytymisen muutos vaikuttaa merkittävästi palveluliiketoiminnan digitalisointiin. Reaaliaikaisuuden ja henkilökohtaisuuden vaatimukset ovat ohjanneet kehitystyötä.

− Olemme jo vuosia investoineet merkittävästi sähköisten palvelujen kehittämiseen terveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi. Yhdistämällä laadukas ja asiakkaitamme aidosti kiinnostava sisältö ja henkilökohtaiset terveystiedot haluamme motivoida asiakasta tekemään terveyteen liittyviä päätöksiä joka päivä. Tietotalolle kuuluu iso kiitos siitä, että tällainen on mahdollista, kertoo sähköisen asioinnin ohjelmajohtaja Sanna Huttunen Terveystalosta.

Jo yli puolet Terveystalon ajoista varataan netissä tai mobiililla

Terveystalon panostukset digitaalisten palveluiden kehittämiseen näkyvät kasvavina käyttäjämäärinä ja asiakastyytyväisyytenä.

− Asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen, pitkä yhteistyö digitaalisten palveluiden kehittämiseksi Tietotalon kanssa sekä vahva halu olla palveluiden digitalisoinnin suunnannäyttäjä ovat olleet avaimia edelläkävijyyteen, tiivistää Sanna Huttunen.


Lisätietoja:

Sanna Huttunen, sähköisen asioinnin ohjelmajohtaja, Terveystalo, +358 43 824 2088, sanna.huttunen@terveystalo.com
Mika Pitkämäki, toimitusjohtaja, Tietotalo Infocenter, +358 50 555 3630, mika.pitkamaki@tietotalo.fi

Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja 170 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2014 oli yhteensä 72,8 miljoonaa euroa ja samana vuonna Terveystalo investoi suomalaisten terveyspalvelujen kehittämiseen yli 15 miljoonaa euroa. Terveystalo on Suomalaisen Työn Liiton jäsen.

Tietotalo Infocenter Oy auttaa asiakkaitaan ymmärtämään muuttuvaa digitaalista toimintaympäristöä. Asiakkainamme on kaikkien suomalaisten tuntemia yrityksiä ja organisaatioita. Toteuttamiamme ratkaisuja käyttää säännöllisesti yli 2 miljoonaa suomalaista. Olemme mukana, kun asiakkaamme tekevät digitaalista markkinointia, toteuttavat verkko- ja mobiilipalveluja tai uudistavat taustaratkaisuja. Tietotalo on erikoistunut taustajärjestelmien tietoa hyödyntävien mobiilipalvelujen toteutukseen.