Toteutimme Sedulle verkkopalvelun, joka erottuu massasta ja inspiroi. Hakemispolkua on selkiytetty ja inspiraatiota tarjoillaan esimerkiksi opiskelijatarinoin.

Mobiili edellä

Sedu.fi on ensisijaisesti suunnattu opiskelemaan pyrkiville peruskoulunsa päättäville ja lukio-opiskelijoille, siis 14–18-vuotiaille nuorille, ja tietysti myös Sedussa opiskeleville ja työskenteleville. Sedu.fi palvelee pääkohderyhmäänsä ajankohtaisesti – selkeä tavoite uudistukselle oli puhutella nuoria heille tutuimmalla tavalla, ensisijaisesti mobiilisti.

  - Uudistusprojekti eteni todella nopeasti, jota edesauttoi hyvä keskusteluyhteys ja tavoitteiden selkeys. Palaute sivustosta on ollut pääosin positiivista, kertoo viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna-Kaisa Koitto Koulutuskeskus Sedusta.


sedu-responsive-01.png

 

Visuaalinen ja tarinallinen Sedu

Yksi keskeinen tehtävä oli ratkaista, miten aiemmin laajat tekstipainoiset sisällöt saadaan tuotua suoraviivaisemmin esille nuoria kiinnostavassa muodossa ja miten sisältöön liitetään ajankohtainen toimintakehote. Nuorten ääni piti saada kuuluviin verkkopalvelussa.

Jokainen opiskelija luo oman opintopolkunsa oppilaitoksessa. Tätä tärkeää viestiä tuodaan esiin opiskelijoiden omakohtaisista kokemuksista kertovilla tarinoilla. Onnistumisena voidaan pitää sitä, kun opinnoista kiinnostunut nuori saa tietoa hakiessaan käsityksen siitä, miten hakea opiskelupaikkaa, millaista opiskelu on ja mihin voi päästä töihin.

Uudesta ajattelutavasta kertoo sekin, että perinteisten tutkintojen sijaan Sedussa puhutaan ammattinimikkein - ajoneuvoasentaja, laborantti, datanomi, turvallisuusvalvoja ja liuta muita.


Koulutuskeskus Sedu on yksi oppilaitos, jonka muodostavat kahdeksan yksikköä. Yksiköt koostuvat 14 opetuspisteestä. Sedussa opiskelee noin 4000 opiskelijaa.

Lisätietoja:
Tietotalo Infocenter Oy, suunnittelija Jarno Malaprade, +358 40 546 1110
Koulutuskeskus Sedu, viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna-Kaisa Koitto, +358 40 830 4218