Räätälöity ohjelma

Ohjelma kestää 12 viikkoa ja sisältää seitsemän alle tunnin pituista verkkotapaamista. Tapaamisiin käytettävä aika ja valmennuksen aihepiirit räätälöidään asiakkaan omien tarpeiden mukaiseksi.

Painopiste esimerkiksi:

  • sisältöjen editointiin ja hakukoneoptimointiin
  • sosiaalisen median viestinnän terävöittämiseen ja kampanjasivujen rakentamiseen
  • liiketoimintaa tukevan sisältöstragian luomiseen ja sisältöaiheiden suunnitteluun

Palaute asiantuntijoilta

Valmennukselle sovitaan päätavoite, jota lähdetään askel askeleelta edistämään kahden viikon jaksoissa suoritettavien ”kotitehtävien” kautta. Ideana on, että asiakas panostaa tapaamiskertojen välissä konkreettiseen sisältötekemiseen, josta hän saa palautetta Tietotalon asiantuntijoilta sekä verkkoanalytiikan kautta.