Tapaa tuottaa verkkosisältöjä kannattaa kehittää järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti loppukäyttäjien palaute sekä verkkoanalytiikan tulokset huomioiden. Sisältöklinikka on Tietotalon joustava valmennusohjelma, joka tuo rakennetta ja ryhtiä näihin usein epämääräiseksi jääviin tavoitteisiin.

Sisältöklinikka sopii esimerkiksi organisaatioille, jotka haluavat pitää sisällöntuotannon tiukasti omissa käsissä mutta jotka tarvitsevat myös ulkopuolista näkemystä, sparrausta sekä päivitettyä tietoa alan nopeasti muuttuvista käytännöistä. Valmennukselle sovitaan aina selkeä päätavoite, jota lähdetään askel askeleelta edistämään koulutusten, työpajojen sekä verkossa säännöllisesti järjestettävien valmennuskertojen kautta. Sisältöklinikka skaalautuu aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Painopiste voi liittyä esimerkiksi:

  • sisältöjen editointiin ja hakukoneoptimointiin
  • sosiaalisen median viestinnän terävöittämiseen ja kampanjasivujen rakentamiseen
  • liiketoimintaa tukevan sisältöstrategian luomiseen ja sisältöaiheiden suunnitteluun

Esimerkkejä sisältöklinikasta

Päivän workshop

Järjestetään päivän mittainen workshop, jossa käydään läpi asiakkaan sisällöntuotannon tyylien ja toimintatapojen yhtenäisyys sekä kehitetään yhdessä uusia käytäntöjä esimerkiksi päivitettyä kirjallista ohjeistusta varten. Kuukauden päästä järjestetään seurantapalaveri, jossa tarkistetaan, onko tavoitteeseen päästy.

Kolmen kuukauden seurantaohjelma

Ohjelma kestää 12 viikkoa ja sisältää seitsemän alle tunnin pituista verkkotapaamista, joiden välissä asiakas saa ohjelman vetäjiltä sisällön kehittämiseen tähtääviä "kotitehtäviä". Ideana on, että asiakas panostaa tapaamiskertojen välissä konkreettiseen sisältötekemiseen, josta hän saa palautetta asiantuntijoilta sekä verkkoanalytiikan kautta. Sopii yksittäisen tavoitteen edistämiseen, esimerkiksi sivustouudistuksen, markkinoinnin automaation tai uusien sosiaalisen median kanavien käyttöönoton yhteyteen.

Vuoden ohjelma sisällön kehittämiseen

Pidempi, eri teemoja yhteen liittävä ohjelma voi olla paikallaan silloin, kun asiakkaalla on useita sisältöön liittyviä tavoitteita, jotka risteävät keskenään. Esimerkiksi vuoden mittainen ohjelma voi koostua neljästä erillisestä workshopista sekä niiden ympärille rakennetuista lyhyemmistä seuranta- ja sparrauskerroista.

Kiinnostuitko sisältöklinikasta? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Satu Soitula

Markkinointi ja sisällöt

puh +358 40 708 1561