Panosta palvelujen löydettävyyteen

Palvelusisällöt ovat kunnan verkkopalvelun tärkeintä sisältöä. Palvelut ovat se asia, josta kuntalaiset veroeuroillaan maksavat ja ne on oltava hyvin kuvattuina myös digitaalisissa kanavissa. Verkkopalveluiden rooli palveluiden kuvaamisessa ja asioinnissa on kunnissa kasvanut merkittävään rooliin. Nykyisin jokaista uutta palvelua kehitettäessä otetaan huomioon myös se, miten palvelu kuvataan ja se on käytettävissä verkossa tai mobiilisti.
 
Helppo tapa parantaa palvelujen esittämistä on hyödyntää kerättyä dataa. Dataa hyödyntämällä varmistetaan palveluita koskevan viestinnän oikea-aikaisuus. Esimerkiksi Google analytics kertoo kätevästi, mitkä ovat palvelun eniten haettua tai luettua sisältöä. Kaikki paljon haettu, sivurakenteeseen syvälle upotettu sisältö kannattaa tuoda esille – joko etusivutasolle tai navigaatioon. Navigaatio on tyypillisesti kaikilla sivuilla sama, joten siinä kannattaa esittää sisältöjä, joiden haluaa löytyvän aina.

Verkkosivuille voidaan rakentaa logiikka, jolla ajankohtainen sisältö saavuttaa runsaasti yleisöä. Tätä kannattaa tutkia analytiikkaa käyttämällä ja kokeilemalla. Kunnan toiminnassa on selkeitä vuosittain toistuvia budjettiohjauksesta ja palvelutoiminnan kausiluontoisuudesta johtuvia tapahtumia. Näiden viestinnällinen ennakointi tuottaa hyötyä ja tehokkuutta verkkoviestinnässä. Viestinnälle kannattaa rakentaa vuosikello, jossa muun muassa nämä asiat on huomioitu.
 

Hakutoiminnoilla vaikutat asiakaskokemukseen

Hakujen tekemisestä on tullut yksi suosittu verkkopalveluiden käyttötapa, kiitos Googlen. Etenkin laajoissa sivustokokonaisuuksissa sisältöhaun toimivuuteen kannattaa panostaa. Hakutoiminnot voidaan valjastaa palvelemaan tehokkaampaa asiointia ja parempaa asiakaskokemusta.

Hakutoimintoa kannattaakin kehittää sellaiseen suuntaan, että hakutulosten painotuksella voidaan ohjata asiakasta oikean sisällön pariin. Jokaisesta kunnasta löytyy 5-15 eniten verkon kautta haettua palvelua tai yhteystietoa. Näiden palveluiden kuvaamiseen ja niitä koskevan sisällön suunnitteluun kannattaa erityisesti panostaa, jotta ne löytyvät hyvin hauilla ja toisaalta, kun löytyvät, ne myös palvelevat asiakasta hänen tarpeessaan.
 
Haun kehittäminen ei välttämättä ole helppoa ja halpaa, se riippuu täysin tavoitteista. Usein kuitenkin keskittymällä muutamaan pieneen asiaan, kuten hakutulosten painotukseen ja hakutulosten esittämiseen, filtteröintiin tai kategorisointiin saadaan haun käyttökokemuksesta huomattavasti parempi.
 

Huomioi verkkopalvelun saavutettavuus

Tänä vuonna EU-tasolla on päätetty nk. saavutettavuusdirektiivin sisällöstä. Mikä tarkoittaa, että esteettömyyden osalta koko EU:n alueelle tulee yhtenäinen standardi. Tämän tarkoituksena on parantaa erityisesti toiminnallisesti vammaisten, näkövammaisten sekä vanhusten asemaa palvelujen käyttäjänä. Säännös on sisällöltään yleinen, mutta se tulee ulottumaan myös kuntien digitaalisiin palveluihin. Kuntien verkkopalvelut vastaavat vielä huonosti käyttöön tulevan standardin vaatimuksia.
 
Käyttöön tuleva WCAG 2.0 AA-taso on vaatimustasoltaan siinä määrin korkea, että se vaatii erityistä huomiota käytettävältä palvelualustalta, siihen toteutetulta käyttöliittymältä, graafiselta suunnittelulta sekä toteutettavalta sisällöltä. Ratkaisuissa tulee korostumaan käytetyt värit, sisältöjen ryhmittely, kuvien käyttäminen ja sisältöelementit.
 

Esitä tapahtumat kiinnostavasti

Tapahtumissa yhdistyy monta kunnalle tärkeää arvoa. Ne palvelevat kunnan yhteisöllisyyttä, sidosryhmien toimintaa sekä usein myös nostavat kunnan kiinnostavuutta. Tapahtumien esittäminen verkossa on yksi asia, johon panostamalla on helppo nostaa tasoa.

Tapahtumasivujen tai tapahtumakalenterien suunnittelu sellaisiksi, että ne palvelevat käyttäjiä vaatii muutaman perusasian huomiointia. Lähtökohtana kannattaa pitää sitä, että kuka vain voi lisätä tapahtumia tapahtumakalenteriin. Tapahtumahaussa ja tapahtumalistoissa kannattaa hyödyntää tapahtumien kuvia, jolloin ne voivat käyttää omaa visuaalista ilmettään tehokkaasti. Mikäli mahdollista niin kannattaa liittää sosiaalisen median kanavien tapahtumat osaksi omaa tapahtumalistausta. Siten saa laajan ja kattavan kuvaukset kunnan tapahtumista. Nämä ominaisuudet voidaan toteuttaa omaan tapahtumakalenteriin tai käyttämällä hyväksi erillisiä pilvipalveluja, kuten eventz.today.

Loput vinkit verkkosivun kehittämiseen saat lataamalla alta Digikunta 2016 -webinaarimateriaalin.

Kirjoittaja on siirtynyt Tietotalosta uusiin tehtäviin.