Yli 2 miljardia käyttäjää

Sosiaalisen median käyttömäärät kasvavat edelleen. Erilaisia verkon yhteisöpalveluja käyttää jo noin kaksi miljardia ihmistä. Laajimmat asiakasverkostot ovat syntyneet Facebookin ja Youtuben yli miljardi ihmistä kattavien verkostojen lisäksi erilaisten pikaviestipalvelujen ympärille. Yhteisöpalvelujen kentällä suurten yhdysvaltalaisten palvelujen lisäksi näkyy kiinalaisten palvelujen nousu omassa markkinassaan.
 
Suomalaisten yhteisöpalvelujen käyttö kehittyy myös edelleen. Jo 53% suomalaisista on käyttänyt jotain sosiaalisen viestinnän palvelua viimeisen 3 kuukauden aikana. Ikäluokka 45-53 on vedenjakaja palvelujen käytön määrässä, tästä ikäluokasta noin puolet käyttää palveluja ja puolet ei.
 
Suomalaiset yritykset ovat myös omaksuneet sosiaalisen viestinnän hyödyntämisen osana toimintaansa. Yli 10 henkeä työllistävistä yrityksistä 47% ja yli 100 henkeä työllistävistä jo 70%, käyttää yhteisöpalveluja. Keskeisimmät käyttötavat liittyvät yrityksen imagon kehittämiseen ja tuotteiden ja palvelujen markkinointiin.

"Lisäksi yritykset hakevat vuorovaikutusta asiakkaidensa kanssa mielipiteitä kartoittamalla ja käyttävät yhteisöpalveluja rekrytointikanavana." 

Some osana liiketoimintaa

Ymmärrys sosiaalisen viestinnän merkityksestä yrityksen liiketoiminnalle on myös kehittynyt. Yrityksissä ymmärretään entistä paremmin, että asiakkaiden päätöksentekoon vaikuttaa erityisesti digitaalisessa ympäristössä saadut vaikutteet ja vertaispalaute.
 
Omasta kokemuksesta usein asiakkaidemme sosiaalisen viestinnän kehittämisen keskeisenä tavoitteena on lähteä osallistumaan ja ottamaan haltuun omaan liiketoimintaan liittyvää keskustelua. Välineenä tässä toimii erityisesti asiakkaan sitouttaminen ja usein myös sisältömarkkinointi.

"Sosiaalisen viestinnän kautta halutaan rakentaa asiakaskokemusta ennen, aikana ja jälkeen varsinaisen palvelutapahtuman."

 
Asiakkaat mukana kehityksessä

Suomalaisista yrityksistä 27% osallistaa yleisöjään tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja innovointiin yhteisöpalvelujen avulla. Yrityksen ja asiakkaan yhteistä innovaatioprosessia voi pitää asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan näkökulmasta erittäin korkeana hyödyntämisen asteena. Se antaa asiakkaalle mahdollisuuden vaikuttaa ja luoda omaa kokemustaan ja yritykselle elintärkeää suoraa ohjausta asiakkaan puolelta. Innovaatioprosessissa onnistuminen vaatii organisaatiolta hyvää sosiaalisen viestinnän osaamista.
 
Jos halutaan kirkastaa kaksi keskeistä trendiä, joiden kautta sosiaalinen viestintä ja siihen sitoutuvat palvelut kehittyvät, niin nämä ovat reaaliaikaisuus ja henkilökohtaisuus. Reaaliaikaisella viestinnällä vastataan viestintäintensiteetin ja kuluttajakäyttäytymisen muutokseen ja henkilökohtaisuus palvelee sitouttamisessa sekä arvontuottamisessa.

Kirjoittaja on siirtynyt Tietotalosta uusiin tehtäviin.