Sisältömarkkinointi on uudelleen määrittänyt markkinointiviestintää. Siinä missä ennen panokset sijoitettiin mainoksen laajaan levikkiin tai tunteita herättävään mainosfilmiin, nyt markkinointiviestinnän keskeisin tavoite on jatkuva asiakaskokemus.

Asiakaskokemuksen rakennusvälineenä markkinointi pyrkii rakentamaan luottamusta. Ennen myytiin tuotteen tai palvelun hyötyjä, nyt pyritään itse olemaan se asiakkaan tarvitsema hyödyllinen kumppani. Vaihdon välineenä tässä asiakkaan ja yrityksen välisessä luottamuksen rakentamisessa toimii sisällöt, aika sekä huomio. Yritys rakentaa hyödyllistä sisältöä ja asiakas antaa vastineeksi huomionsa, aikansa ja parhaimmillaan verkostonsa.

Asiakkaan ja yrityksen välinen vuorovaikutus elää näystä ja tarinasta. Näky on kuluttajan maailmaan tuotu tavoiteltava ihanne, joka vapauttaa ja nostaa. Tarina on yrityksen kertoma kokemus, matka ja taistelu, jolla näyn osoittamaan suuntaan voidaan päästä. Tarinan polttoainetta ovat sisällöt, joilla näyn suuntaista matkaa viitotetaan. Ja kuten kaveriporukassa jaetuissa kokemuksissa, parhaat tarinat jäävät elämään ja niiden sankarit nauttimaan legendastatusta.

Merkitykset ratkaisevat

Keskeistä sisältömarkkinoinnissa on asiakkaan sisällöille antamat merkitykset. Hyvä tarina antaa tuotteelle ja sen kanssa jaetulle kokemukselle sosiaalisen merkityksen ja sisällön. Tämä virtaus nostaa sisältömarkkinoinnin kautta luodun sisällön glooriaan tai pahimmillaan syöksee sen turmioon. Molemmista skenaarioista on esimerkkejä. No, jälkimmäisestä esimerkiksi #Veetgate.

Kaikki on muuttunut peruuttamattomasti sen myötä, että asiakas on ottanut aktiivisen roolin vuorovaikutussuhteessa. Jos olet havainnut tämän markkinoinnissasi, niin ei hätää, olet menestyjä. Elämme maailmassa, jossa yleisöt yhä pirstaloituvat pienemmiksi ja perinteiset mediarakenteet horjuvat. 

Siksi ne asiantuntijat, yritykset, author-tarinankertojat, blogistit, instagram- tai slideshare-superstarat, jotka keräävät uusia seuraajia ja muodostavat aktiivisia yleisöjä ovat uusia merkityksen rakentamisen mestareita.

Tämä on sisältömarkkinoinnin juoni. Osana jatkuvaa asiakaskokemusta se mahdollistaa tuotteen paluun asiakkaan arkeen luontevalla ja hyödyllisellä tavalla. Sisältömarkkinoinnin rooli on saavuttaa ja avata vastaanottajan huomio sekä antaa hänelle tilaa markkinointiviestinnän aktiivisena osapuolena - mikä tarkoittaa myös sitä, että evä ei heilahda, jos läppä ei kiinnosta.


Toimin puheenjohtajana Sisältömarkkinointi 2015 -tapahtumassa, jossa ovat puhumassa eturivin osaajat sisältömarkkinoinnin saralla. Osallistu keskusteluun #sisaltomarkkinointi2015 ja tutustu syksyn tapahtumiin, joissa olemme mukana.

Seuraa Twitterissä ja tavoita LinkedInissä.

Kirjoittaja on siirtynyt Tietotalosta uusiin tehtäviin.