Palaava asiakas on merkki onnistumisesta

Aina sitä ei usko, mutta yritykset todella panostavat asiakkaisiinsa. Ostaminen on usein ensimmäinen vahva osoitus luottamuksesta. Yritykselle se osoittaa, että tarve oli olemassa ja siihen onnistuttiin vastaamaan. Kaikki metsästävät onnistumisia asiakkaidensa kanssa.

Kun asiakassuhdetta halutaan syventää, käyttöön otetaan kanta-asiakaskortti, kotiin jaettavat esitteet, kohdennetut tarjouskupongit Postinen-lehdykän välissä ja suunnatut tarjoukset liikkeissä. Joku saattaa jopa soittaa asiakkaalle sekä pyytää palautetta. Näin asiakassuhteeseen panostaminen näyttäytyy kuluttajille arjessa.

Globaalisti matkailuala on onnistunut kulkemaan edellä webin ja mobiilin hyödyntämisessä, mitä tulee markkinointiin ja palveluun. Uusien teknologioiden hyödyntäminen on sisäänrakennettu alan dna:han. Matkat ja siellä koettavat elämykset ovat hyvin kuvattuina ja varattavina niin verkossa kuin mobiilissa. Matkailijat ovat reissussa tieten tahtoen matkalla kohti tuntematonta, janoavat uusia kokemuksia ja elämyksiä sekä tietoa kaikista kohteen mahdollisuuksista. Eturivin palvelutarjoajat ovat onnistuneet tuomaan lisähyötyjä sijaintipalveluja hyödyntämällä ja syventämällä kokemusta tilanneviesteillä, lisäeduilla ja suosituksilla.

Sellainen se nykykuluttaja on. Janoaa uusia tyylejä, uusia makuja, etsii kiintopisteitä matkalla kohti tuntematonta. Myös kotisohvalla istuessaan, miettiessään seuraavia arkisia hankintojaan. Luottamus asiakkaan kanssa rakennetaan inspiroimalla, auttamalla häntä harkinnassa.

Miten asiakkaasta pidetään kiinni?

Yritys, joka pystyy olemaan läsnä tilanteissa, joissa asiakas hakee inspiraatiota tai vaikuttamassa häneen harkintavaiheessa, toimii mobiilisti. Mobiili on avain luottamusbisnekseen. Mobiili kanta-asiakkuus palkitsee asiakasta vuorovaikutteisesta toiminnasta ostamisen lisäksi. Mobiilisti toimiva yritys ohjaa asiakasta palvelutilanteissa, tuottaa tietoa asiakkaalle ja aktivoi häntä toimintaan. Kaiken idea on liike kohti luottamuksellista suhdetta ja sitä seuraavia ostotapahtumia.

Palvelualan yritykset, esimerkiksi tarkasti säännellyillä sektoreilla terveydenhuollosssa ja pankkipalveluissa, kaupan alasta puhumattakaan, ovat alkaneet rakentaa asiakkuuksien mobiiliulottuvuutta. Asiakkaan ajanvaraukset, ilmoittautumiset palvelutilanteissa ja ostotilanteet myymälöissä pyritään kääntämään eduksi bisnekselle monin eri keinoin. Asiakasta parhaiten puhuttelevien brändien näkyminen myymälässä onnistuu kohdennetuilla push-viesteillä mobiililaitteeseen ja tarjousten personoinnilla.

Digiajan asiakas jakaa palautteen asiakaspalvelun laadusta ja asiakaskokemuksesta sosiaalisissa kanavissa välittömästi asioinnin jälkeen. Aina mukana kulkevat mobiililaitteet on syytä valjastaa molemminpuoliseen vuorovaikutukseen ja ohjata asiakasta sitä kautta - kysyä palvelukokemuksesta ja palkita asiakassuhdetta. Liiketoimintaa tukevista lähtökohdista suunniteltu mobiiliratkaisu parhaimmillaan ohjaa asiakaskäyttäytymistä ja samalla parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Digitaalisuuden myötä kanta-asiakkuuteen saatavat hyödyt ovat muun muassa asiakkaiden tunnistaminen palvelutilanteissa, keskiostoksen kasvattaminen ja lisämyynnin aktivointi.

Näiden asioiden parissa terveydenhuollon ja matkailun asiakascaseissa parhaillaan työskentelemme.

Kirjoittaja on siirtynyt Tietotalosta uusiin tehtäviin.