Tietotalo ja BGO Software yhteistyöhön

Tavoitteena toimia tiennäyttäjänä terveydenhuollon digitaalisessa murroksessa

Digitaalisen terveydenhuollon edelläkävijät, BGO Software ja Tietotalo, yhdistävät voimansa tarjotakseen yhä edistyneempiä teknologiaratkaisuja terveydenhuollon toimijoille Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Yhteistyön tavoitteena on toimia tiennäyttäjänä terveydenhuollon digitaalisessa murroksessa ja tarjota asiakasyrityksille mahdollisuus saada vahvaa kilpailuetua globaaleilla markkinoilla.

Sekä BGO Softwarella että Tietotalolla on vaikuttavat näytöt terveydenhuoltoalan digitaalisten palveluiden kehittämisestä. BGO Software on lukuisten suurten lääkeyritysten, tutkimusorganisaatioiden ja HealthTech-toimijoiden pitkäaikainen kumppani, ja sen asiakkaana on useita Fortune 100 -luokan yrityksiä. Tietotalolla on vahva näkemys digitaalisen terveydenhuollon kehittämisestä pohjoismaissa, ja se on tukenut muun muassa Suomen suurin yksityinen terveydenhuollon toimijan, Terveystalon, kasvua digitaalisen terveydenhuollon suunnannäyttäjäksi Suomessa.

– Suomi on monella mittarilla digitaalisen terveydenhuollon edelläkävijä. On äärimmäisen kiinnostavaa saada kumppaniksemme toimija, joka ymmärtää pohjoismaisen terveydenhuollon erityispiirteitä perinpohjaisesti ja joka on näyttänyt kyntensä huippumodernien ratkaisujen kehittämisessä, sanoo BGO Softwaren toimitusjohtaja Ivan Lekushev.

– BGO Software on johtava digitaalisten terveyspalveluiden ja -ratkaisujen toimittaja Euroopassa. Yhdessä pystymme vastaamaan todella moninaisten terveydenhuollon yhtiöiden toivomuksiin, ja viitoittamaan tietä yhtiöiden digitaaliselle transformaatiolle, Tietotalon toimitusjohtaja Mika Pitkämäki sanoo.

– Parhaimmillaan innovatiiviset digipalvelut asettuvat kirkkaaksi osaksi hoitopolkua, sujuvoittavat terveydenhuoltoa, viestivät brändiarvoja, tarjoavat saumattoman asiakaskokemuksen, takaavat potilastietojen tietoturvallisuuden sekä poistavat virheiden mahdollisuuksia.

Koronapandemia on siivittänyt terveydenhuollon vauhdikasta digitaalista murrosta entisestään mullistamalla terveydenhuollon tavat palvella asiakkaita ja kymmenkertaistamalla etävastaanottojen kysynnän. Jatkossa Tietotalon ja BGO Softwaren yhteinen tarjooma tulee ulottumaan räätälöityjen digitaalisen terveydenhuollon ratkaisujen kehittämisestä aina mobiili- ja verkkosovelluksiin, älykkäisiin integraatioihin sekä terveydenhuollon konsultointipalveluihin.

BGO Software on Euroopan johtava digitaalisten terveysratkaisujen toimittaja. Yhtiön tarjooma kattaa digitaalinen terveydenhuollon konsultoinnin ja toteuttamisen sekä muun muassa lääketeollisuuden, kliinisen tutkimuksen ja virtuaaliterveydenhuollon tarpeisiin kehitetyt alustapohjaiset ratkaisut.

Tietotalo on luova teknologiatalo, joka tarjoaa ratkaisuja muun muassa terveydenhuollon, matkailun, teollisuuden sekä kuntien ja kaupunkien tarpeisiin Yhtiö kehittää vaativia verkko- ja mobiilipalveluja, ja sen palvelut kattavat ohjelmistokehityksen kaikki vaiheet aina suunnittelusta konseptointiin, tekniseen toteuttamiseen sekä jatkuvaan kehittämiseen.